Шановні відвідувачі нашого Інтернет - сайту!

.....Вітаємо Вас і щиро дякуємо за виявлений інтерес до нашої організації. Дніпропетровська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки є однією з найпотужніших у майже двохмільйонному профспілковому загалі освітян України.

.....Наш обласний комітет Профспілки опікується проблемами правового, соціально – економічного захисту членів профспілки, сприяє задоволенню їх духовних та культурних інтересів, організовує контроль за втіленням в галузі відповідних законів та законодавчих актів. Значна увага приділяється оздоровленню працівників, студентів, членів їх сімей.

.....Будемо раді, якщо інформація нашого сайту стане Вам у пригоді, допоможе вирішити назрілі питання. Закликаємо членів Профспілки до єдності та співпраці і запевняємо, що обласний комітет Профспілки завжди буде стояти на заваді порушень ваших прав і свобод.

Президія обкому Профспілки

Нове у фотоальбомі

ВідеоматеріалиАнонси

Вісті з профорганізацій

Пошук

Погода

Профспілковий гімн

Календар свят та подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Контакти

Дніпропетровський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України

49000, м. Дніпро,

просп. Д. Яворницького, 93

Тел./факс: (056) 744-58-55

E-mail: profspilka.dnepr@ua.fm

Друкe-mail

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНІИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ІХ пленум обласного комітету Профспілки

працівників освіти і науки України

 

ПОСТАНОВА

 

27 березня 2019 р. № Пл. 9-2

 

Про звітно-виборну кампанію в організаційних ланках

Профспілки всіх рівнів в 2019-2020 роках та підготовку

ХХ звітно-виборної конференції

Дніпропетровської обласної організації

Профспілки працівників освіти і науки України,

порядок обрання делегатів та формування

обласного комітету Профспілки,

перелік основних документів конференції

 

Заслухавши та обговоривши інформацію «Про підготовку ХХ звітно-виборної конференції Дніпропетровської обласної організації Профспілки, порядок обрання делегатів та формування обласного комітету Профспілки, перелік основних документів конференції» пленум обласного комітету Профспілки констатує, що відповідно до пп. 27, 70, 73 Статуту Профспілки працівників освіти і науки України повноваження обкому Профспілки закінчуються в квітні 2020 року.

З метою виконання статутних норм та завершення звітно-виборної кампанії у Профспілці,

пленум обласного комітету Профспілки ПОСТАНОВЛЯЄ:

 

1. Провести звітно-виборну кампанію в організаційних ланках Профспілки всіх рівнів в 2019-2020 роках відповідно до положень Статуту Профспілки працівників освіти і науки України.

1.1. Провести відповідні звітно-виборні збори та конференції у такі строки:

1.1.1. У профспілкових групах, профспілкових бюро факультетів (інститутів) закладів вищої освіти, первинних профспілкових організаціях установ та закладів освіти, інших ППО, що перебувають на профспілковому обліку, інших первинних профспілкових організаціях, що діють на території адміністративно-територіальних одиниць та/або об’єднаних територіальних громад протягом ІІ-ІV кварталів 2019 року;

1.1.2. У районних, районних у містах, об’єднаних районних-міських, міських, інших організаціях Профспілки, що діють на території адміністративно-територіальних одиниць та/або об’єднаних територіальних громад, первинних профспілкових організаціях закладів вищої та професійної (професійно-технічної) освіти протягом ІІІ кварталу 2019 року – І кварталу 2020 року;

2. Провести вибори ревізійних, мандатних комісій організаційних ланок Профспілки одночасно з виборами відповідних профспілкових органів.

3. Профспілковим органам усіх рівнів у ході звітно-виборної кампанії:

3.1. Заслухати звіти про роботу виборних керівних профспілкових органів, та згідно з нормами п. 60 Статуту Профспілки обрати делегатів районних, районних в містах, об’єднаних районних-міських, міських, обласних, за нормами представництва, визначеними відповідними комітетами (радами) Профспілки.

3.2. Забезпечити інформування спілчан про діяльність галузевої Профспілки, її організаційних ланок за звітній період, акцентуючи увагу на питаннях забезпечення захисту трудових, соціально-економічних прав, гарантій працівників, молоді, яка навчається, організаційного зміцнення, забезпечення єдності, солідарних дій організаційних ланок, концентрації зусиль виборних органів усіх рівнів на формування позитивного іміджу Профспілки.

3.3. Забезпечити удосконалення кадрової роботи, спрямованої на підвищення професіоналізму кадрового складу шляхом висування до складу виборних органів представників з числа резерву, кращих профспілкових активістів та працівників з досвідом громадської роботи, які користуються авторитетом у колективах закладів та установ освіти, здатних відстоювати економічні, соціальні права та інтереси працівників, молоді, яка навчається.

3.4. Зосередити увагу на подальшій роботі щодо повернення спілчан та відновлення діяльності організацій Профспілки в тих ОТГ, де відбулись деструктивні процеси.

3.5. Забезпечити належне оформлення та зберігання документів звітно-виборних зборів та конференцій відповідно до номенклатури справ.

3.6. Під час підготовки та проведення звітів і виборів керуватися Статутом Профспілки, інструктивно-методичними матеріалами та рішеннями відповідних керівних виборних профспілкових органів.

3.7. Забезпечити в організаційних ланках Профспілки складання та подання до вищого за ступенем керівного профспілкового органу звіту за встановленою формою.

4. Рекомендувати профспілковим організаціям :

4.1. В ході підготовки до проведення звітно-виборної кампанії в первинних профспілкових організаціях перевірити правильність ведення обліково-звітної документації, наявність заяв на вступ до Профспілки та перерахування профспілкових внесків, профспілкових квитків та облікових карток тощо.

4.2. Затвердити терміни проведення звітів і виборів, графіки проведення конференцій, передбачених п. 4.1.2. даної постанови, подати їх до обкому Профспілки не пізніше ніж за місяць до їх проведення.

4.3. На засіданнях відповідних керівних виборних органів приймати рішення про норму представництва до складу територіальних комітетів, рад Профспілки на засадах прямого делегування, керуючись п. 59 Статуту Профспілки.

4.4. Організувати проведення семінарів, нарад, практичних занять з профспілковими кадрами та активом щодо проведення звітів і виборів, опрацювання інструктивно-методичних документів, що регламентують порядок проведення звітів і виборів в організаційних ланках Профспілки.

4.5. Розглянути хід та підсумки проведення звітно-виборної кампанії на засіданнях керівних виборних органів.

4.6. Висвітлювати хід проведення звітно-виборних зборів, конференцій у засобах масової інформації, сайті обкому Профспілки тощо.

4.7. Вчасно проводити відповідні зміни в організаційній структурі обласних організацій при утворенні організацій Профспілки в об’єднаних територіальних громадах.

5. Провести ХХ звітно-виборну конференцію Дніпропетровської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України у квітні 2020 року.

6. Встановити кількість делегатів на ХХ обласну звітно-виборну конференцію Профспілки – 98 осіб (один делегат від 1000 працюючих членів Профспілки та студентів вищих навчальних закладів І - ІV рівнів акредитації), за умови не менше одного представника від міської, районної організації, первинної профспілкової організації вищих навчальних закладів, інших профспілкових організацій.

7. Обрати делегатів ХХ звітно-виборної конференції обласної організації Профспілки на районних та міських звітно-виборних конференціях, конференціях первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів І-ІVрівнів акредитації, інших профспілкових організацій.

8. Делегувати на ХХ звітно-виборну конференцію обласної організації Профспілки за посадою: в.о. голови Профспілки, почесного голову -радника.

9. Сформувати кількісний склад обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України шляхом прямого делегування від районних, міських організацій Профспілки, первинних профспілкових організацій вищих навчальних закладів враховуючи представництво основних категорій працівників галузі і студентів чисельністю 79 осіб виходячи з норми представництва (один делегований від 1500 членів Профспілки, але не менше одного представника від територіальної організації) ( додається).

10.Територіальним профспілковим організаціям обласної організації Профспілки надати списки делегатів на ХХ звітно-виборну конференцію Дніпропетровської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України та кандидатури до складу обкому Профспілки до 01 квітня 2020 року.

11. Визначити наступний перелік основних документів конференції:

11.1. Звіт про роботу обласного комітету Профспілки за період з квітня 2015 року по квітень 2020 року.

11.2. Звіт про роботу ревізійної комісії обласної організації Профспілки за період з квітня 2015 року по квітень 2020 року.

11.3. Проект Програмного документу обласної організації Профспілки на 2020-2025 роки.

11.4. Пропозиції до складу керівних та робочих органів конференції.

12. Президії обласного комітету Профспілки:

12.1. Доручити приймати оперативні рішення з питань проведення звітно-виборної кампанії.

12.2.Підготувати пропозиції до порядку денного на ХХ звітну-виборну конференцію Дніпропетровської обласної організації Профспілки та внести їх на розгляд чергового пленуму обкому Профспілки.

12.3.Заслухати хід та підсумки проведення звітно-виборної кампанії в територіальних організаціях Профспілки у І кварталі 2020 року.

12.4.Створити робочі групи з членів обласного комітету Профспілки для підготовки проектів основних документів звітно-виборної конференції Профспілки.

12.5.Організувати участь членів обкому Профспілки у підготовці і проведенні звітно-виборних зборів та конференцій в організаційних ланках Профспілки всіх рівнів.

 

 

Голова обкому Профспілки Г.В.Бєлікова