Шановні відвідувачі нашого Інтернет - сайту!

.....Вітаємо Вас і щиро дякуємо за виявлений інтерес до нашої організації. Дніпропетровська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки є однією з найпотужніших у майже двохмільйонному профспілковому загалі освітян України.

.....Наш обласний комітет Профспілки опікується проблемами правового, соціально – економічного захисту членів профспілки, сприяє задоволенню їх духовних та культурних інтересів, організовує контроль за втіленням в галузі відповідних законів та законодавчих актів. Значна увага приділяється оздоровленню працівників, студентів, членів їх сімей.

.....Будемо раді, якщо інформація нашого сайту стане Вам у пригоді, допоможе вирішити назрілі питання. Закликаємо членів Профспілки до єдності та співпраці і запевняємо, що обласний комітет Профспілки завжди буде стояти на заваді порушень ваших прав і свобод.

Президія обкому Профспілки

Нове у фотоальбомі

ВідеоматеріалиАнонси

Вісті з профорганізацій

Пошук

Погода

Профспілковий гімн

Календар свят та подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Контакти

Дніпропетровський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України

49000, м. Дніпро,

просп. Д. Яворницького, 93

Тел./факс: (056) 744-58-55

E-mail: profspilka.dnepr@ua.fm

Друкe-mail

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

 

ПРЕЗИДІЯ

 

ПОСТАНОВА

 

20 лютого 2019 р.                                                      № Пр. 32

 

Про оголошення обласного огляду на кращу

первинну профспілкову організацію

у 2019 році

 

Відповідно до плану роботи Дніпропетровського обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України з метою посилення мотивації профспілкового членства президія обкому Профспілки постановляє:

1. Оголосити проведення обласного огляду на кращу первинну профспілкову організацію Профспілки працівників освіти і науки України у 2019 році.

2. Створити організаційний комітет по проведенню огляду у складі членів організаційно-масової комісії обкому Профспілки:

Бєлікова Г.В. - голова обласної організації Профспілки,

Виборова С.Є.- голова Новокодацької районної організації м. Дніпро,

Черкашина В.В. - голова Першотравенської міської організації Профспілки,

Шаровська М.Г. – член президії обласного комітету Профспілки

Хорішко Н.В. - зав. оргвідділом обкому Профспілки.

3. Виборним органам організаційних ланок Профспілки проінформувати усі первинні профспілкові організації про можливість участі в огляді, забезпечити прозорість, гласність та періодичне обговорення його проходження.

4. Організаційним ланкам Профспілки для підбиття підсумків огляду у термін до 1 жовтня 2019 року подати до обласного комітету :

- постанову виборного органу організаційної ланки про результати підбиття підсумків огляду у відповідній профспілковій організації;

- порівняльну таблицю показників діяльності первинної профспілкової організації за 2019 рік у порівнянні з 2018 роком (станом на 1 січня) додається;

- інформацію про діяльність первинних профспілкових організацій , які визнані у відповідній організаційній ланці кращими;

- подання про нагородження кращих первинних профспілкових організацій.

5. Нагородження переможців здійснити в урочистій обстановці.

6. Контроль за виконанням постанови покласти на оргвідділ обкому Профспілки.

 

Голова обкому Профспілки Г.В.Бєлікова

Додаток 1

до постанови президії

обкому Профспілки

від 20.02.2019 р. Пр. № -32

 

 

Положення

про обласний огляд на кращу первинну профспілкову організацію

вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації,

дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних навчальних закладів

у 2019 році.

 

 

 

І. Мета і завдання огляду

 

1.1. Обласний огляд на кращу первинну профспілкову організацію серед вищих навчальних закладів І-ІVрівнів акредитації дошкільних, загальноосвітніх і позашкільних

навчальних закладів проводиться з метою підвищення рівня організаторської роботи профспілкового комітету та посилення захисту трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки та зміцнення і збереження профспілкової єдності.

1.2. Основні завдання огляду:

- посилення мотивації профспілкового членства;

- сприяння виконанню зобов’язань колективних договорів;

- розповсюдження кращого досвіду роботи профспілкових комітетів первинних профспілкових організацій

ІІ. Організація огляду

2.1. Строки проведення огляду, розмір винагород переможців визначаються президією обкому Профспілки.

2.2. Для проведення огляду рішенням президії обкому Профспілки створюється організаційний комітет, на місцях організаційні комісії, які проводять організаційну роботу щодо проведення огляду, огляд роботи профспілкових організацій, узагальнюють матеріали та надають пропозиції щодо нагородження учасників огляду президії обкому

Профспілки.

2.3. Переможці огляду нагороджуються дипломами І,ІІ,ІІІ ступенів та грошовими винагородами у відповідності до результатів огляду.

3. Основні критерії оцінки роботи

первинної профспілкової організації

3.1. Оцінка роботи первинної профспілкової організації проводиться за наступними напрямками роботи :

- загальна кількість працюючих, із них членів Профспілки, скільки вибуло за останні 2 роки;

- наявність облікових карток членів профспілки, профспілкових квитків, наявність та збереження печатки профспілкової організації;

- наявність протоколів засідань профкому, профспілкових зборів;

- робота профактиву, які комісії створені при профкомі зміст їх роботи та результативність;

 

- планування роботи профкому, виконання планових заходів;

- проведення профспілкових зборів, засідання профкомів, їх тематика, виконання рішень;

- наявність колективного договору, його реєстрація, контроль та забезпечення за його виконанням;

- робота профспілкового комітету по забезпеченню законодавства про оплату праці: тарифікація, ознайомлення працівників зі своїми окладами, заробітною платою з урахуванням підвищення, розміри доплат і надбавок, преміювання, винагороди педагогічним працівникам погодження цих питань з профкомом, облік роботи обслуговуючого персоналу, погодження з профспілковим комітетом графіків роботи;

- наявність стенда інформації профспілкового комітету;

- присутність у медійному просторі;

- інформованість членів Профспілки про дію галузевою Профспілки;

- дотримання законодавства про відпустки, затвердження графіку відпусток;

- оздоровлення членів Профспілки та їх сімей;

- культурно-масова, спортивна робота, робота з ветеранами та молоддю;

- розгляд заяв та скарг членів профспілки;

- наявність законодавчих та нормативних актів, інформаційно-методичних матеріалів, документів вищестоящих профспілкових органів (Закон України „Про професійні спілки, їх права і гарантії”, Статут Профспілки працівників освіти і науки України, Кодекс Законів про працю, Закони України „Про освіту”, „Про охорону праці”);

- передплата на профспілкові видання;

- особливі форми роботи

3.2. До оцінки беруться результати роботи за останні 2 роки.

3.3. В межах кожного з напрямків роботи, їх складові оцінюються за п’ятибальною системою.

3.4. За сумарним результатом визначаються переможці огляду.

3.5. Узагальнена інформація надається за таблицею (додаток №2).

4. Підведення підсумків огляду.

4.1. Організаційні ланки галузевої Профспілки до 1 жовтня 2019 року подають обласному комітету Профспілки матеріали про учасників обласного огляду.

4.2. Члени оргкомітету готують підсумки огляду на засідання президії.

4.3. Переможці огляду визначаються по групах:

І група – первинні профспілкові організації вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації

ІІ група – первинні профспілкові організації загальноосвітніх навчальних закладів

ІІІ група – первинні профспілкові організації дошкільні навчальних закладів

ІV група – первинні профспілкові організації позашкільні навчальних закладів

4.4. За поданням організаційної комісії президія обкому Профспілки приймає рішення про нагородження переможців.

 

Додаток № 2

Показники оцінювання номінантів в огляді первинної профспілкової проспілкової організації

____________________________________________________________________________

 

 

2018

2019р.

1.

Кількість працюючих (студентів)

 

 

2.

Динаміка чисельності профспілкового членства, у тому числі охоплення профспілковим членством у відсотках до чисельності працюючих, студентів

 

 

 

 

3.

Наявність колективного договору та додатків

до нього щодо пільг і компенсацій

 

 

 

 

3.1.

Стан забезпечення окремих положень колективного договору, а саме:

 

 

 

- додаткова  оплата за роботу в нічний час згідно з нормою, встановленою Галузевою угодою

- встановлення додаткової відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці, за особливий характер праці

- сума коштів, відрахованих з фонду оплати праці первинним    профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурно-оздоровчу роботу ( у відсотках  )

 

 

4.

Кількість індивідуальних трудових спорів в колективі / скільки з них вирішено позитивно за участю профкому

 

 

5.

Проведено атестацію робочих місць (у відсотках до кількості робочих місць, що підлягають атестації)

 

 

6.

Оздоровлено дітей членів Профспілки    (у відсотках від їх чисельності)

 

 

7.

Наявність куточка з питань профспілкового життя (так, ні)

 

 

8.

Присутність у медійному просторі  ( веб-сторінка  -  адреса)

 

 

9.

Здійснення профспілковим комітетом передплати на профспілкові  видання: газети «Позиція», «Освіта України»  та  «Бібліотечка голови профспілкового комітету       (так, ні)

 

 

10.

Дотримання статутних норм щодо проведення профспілкових зборів, засідань профспілкового комітету

проведено зборів

засідань профкому

 

 

 

 

 

Голова  первинної профспілкової організації