Шановні відвідувачі нашого Інтернет - сайту!

.....Вітаємо Вас і щиро дякуємо за виявлений інтерес до нашої організації. Дніпропетровська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки є однією з найпотужніших у майже двохмільйонному профспілковому загалі освітян України.

.....Наш обласний комітет Профспілки опікується проблемами правового, соціально – економічного захисту членів профспілки, сприяє задоволенню їх духовних та культурних інтересів, організовує контроль за втіленням в галузі відповідних законів та законодавчих актів. Значна увага приділяється оздоровленню працівників, студентів, членів їх сімей.

.....Будемо раді, якщо інформація нашого сайту стане Вам у пригоді, допоможе вирішити назрілі питання. Закликаємо членів Профспілки до єдності та співпраці і запевняємо, що обласний комітет Профспілки завжди буде стояти на заваді порушень ваших прав і свобод.

Президія обкому Профспілки

Нове у фотоальбомі

ВідеоматеріалиАнонси

Вісті з профорганізацій

Пошук

Погода

Профспілковий гімн

Календар свят та подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Контакти

Дніпропетровський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України

49000, м. Дніпро,

просп. Д. Яворницького, 93

Тел./факс: (056) 744-58-55

E-mail: profspilka.dnepr@ua.fm

Друкe-mail

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

V пленум обласного комітету Профспілки

працівників освіти і науки України

 

ПОСТАНОВА

 

29 березня 2017 р.                                                                № Пл. V - 1

 

Про роботу та завдання організаційних ланок

профспілки з представництва, захисту та

фінансового забезпечення трудових і

соціально-економічних прав та інтересів

членів профспілки в сучасних умовах

 

Заслухавши та обговоривши інформацію про роботу та завдання організаційних ланок профспілки з представництва, захисту та фінансового забезпечення трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в сучасних умовах, пленум обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України постановляє:

1. Взяти до відома інформацію голови обкому Профспілки Г.В. Бєлікової «Про роботу та завдання організаційних ланок профспілки з представництва, захисту та фінансового забезпечення трудових і соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки в сучасних умовах» та використовувати її у практичній роботі з метою застосування позитивного досвіду організаційних ланок профспілки.

2. Відзначити, що зазначена робота здійснюється в умовах широкомасштабних змін в трудовому законодавстві щодо рівня мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, оплати праці, стипендіального забезпечення, подальшого реформування освіти, між бюджетних відносин, утворення нових територіально-адміністративних одиниць в особі об’єднаних територіальних громад, їх фінансової самостійності, розширення повноважень місцевих органів влади та органів місцевого самоврядування.

3. Разом з ЦК Профспілки продовжити роботу з відстоювання позиції щодо безумовного дотримання гарантій, встановлених статтею 53 Конституції України, у забезпечення державою доступності і безоплатності дошкільної, повної загальної середньої, вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах; розвитку дошкільної, повної загальної середньої, позашкільної, вищої і післядипломної освіти, різних форм навчання; наданні державних стипендій та пільг учням і студентам; забезпечення прав громадян безоплатно здобути вищу освіту в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі, недопущенні подальшої комерціалізації освіти під час прийняття законопроекту «Про освіту» № 3491-д, Законів України про Державний бюджет на відповідні роки, а також інших законодавчих актів.

4. Обласному комітету Профспілки, виборним профспілковим органам усіх рівнів продовжити роботу, спрямовану на:

- забезпечення освітньою субвенцією загальноосвітніх та інших навчальних закладів в обсягах необхідних для оплати праці педагогічних працівників у законодавчо визначених розмірах з урахуванням стимулюючих виплат у максимальному розмірі, відстоювання позиції щодо розподілу резерву освітньої субвенції безпосередньо між місцевими бюджетами, удосконалення формули її розподілу з метою забезпечення рівномірних підходів в розрізі адміністративно-територіальних одиниць, необхідності рівномірного щомісячного розподілу освітньої субвенції;

- внесення змін до законодавства щодо виключення з розміру мінімальної заробітної плати доплат за класне керівництво, перевірку зошитів та інших доплат за виконання додаткової педагогічної роботи, надбавок за вислугу років та за престижність педагогічної праці, недопущення порушень міжкваліфікаційних співвідношень та інших виплат тим працівникам, заробітна плата яких менша від розміру заробітної плати 3200 гривень;

- встановлення розміру посадового окладу працівника першого тарифного розряду на рівні не нижче мінімальної заробітної плати;

- підвищення розмірів посадових окладів науково-педагогічним та педагогічним працівникам вищих навчальних закладів;

- підвищення розмірів посадових окладів тренерам-викладачам та іншим працівникам дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

- відновлення прав студентів, які навчаються на відмінно, а також інших на стипендіальне забезпечення шляхом розширення кола осіб, які матимуть право на стипендію;

- фінансове забезпечення оплати праці науково-педагогічних, педагогічних та інших працівників вищих навчальних закладів.

5. Обласному, міським, районним організаціям профспілки :

- посилити роботу з відстоювання фінансового забезпечення оплати праці непедагогічного персоналу загальноосвітніх навчальних закладів та їх комунальних потреб при розподілі місцевими радами дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я ;

- співпрацювати з депутатами місцевих рад з метою забезпечення при затвердженні місцевих бюджетів видатками, необхідними для належного фінансування загальноосвітніх, дошкільних, позашкільних, професійно-технічних навчальних закладів, методичних установ, логопедичних пунктів, централізованих бухгалтерій, педагогічних училищ та коледжів, інституту післядипломної педагогічної освіти, міжшкільних навчально-виробничих комбінатів тощо;

- посилити контроль за дотриманням прав педагогічних працівників на оплату праці відповідно до законодавчо встановлених норм, зокрема виплати надбавок за престижність педагогічної праці, винагороду за сумлінну працю і зразкове виконання обов’язків в максимальних розмірах, оплати за заміну тимчасово відсутніх вчителів, вихователів та інших працівників, за перевищення планової наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів, завідування навчальними кабінетами, матеріального забезпечення під час підвищення кваліфікації, виплати допомоги на оздоровлення при наданні відпустки;

- активізувати діяльність щодо забезпечення встановлення надбавок, доплат та премій з метою диференціації заробітної плати тим працівникам, хто отримує заробітну плату на рівні мінімальної заробітної плати 3200 гривень з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи. кваліфікації, її результатів;

- продовжити роботу з метою недопущення скорочення працівників, переведення їх на скорочену тривалість робочого часу у зв’язку з підвищенням з 1 січня 2017 року розміру мінімальної заробітної плати;

- посилити увагу з питання проведення оптимізації мережі навчальних закладів та недопущення закриття дошкільних, загальноосвітніх, вищих навчальних закладів задля економії бюджетних коштів.

6. Визнати позитивною роботу організаційних ланок Першотравенської ( голова міської організації профспілки Черкашина В.В.), Апостолівської (голова районної організації Садкова Л.В.), Царичанської (голова Кондакова Л.В.), Солонянської (голова Сиволоб В.М.), з ініціативи яких місцевими радами прийнято рішення про дострокове підвищення на 2 тарифні розряди педагогічним працівникам дошкільних, позашкільних та інших навчальних закладів.

Посилити та активізувати роботу в цьому напрямі всіма іншими організаційними ланками профспілки.

7. Президії обкому Профспілки направити листи до міських та районних рад області щодо наближення строків підвищення посадових окладів (ставок заробітної плати) педагогічним працівникам закладів та установ освіти що фінансуються за рахунок місцевих бюджетів, у більш ранні терміни.

8. Виборним органам профспілки усіх рівнів:

- використовувати можливості колективно-договірного врегулювання трудових та соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки. При укладанні угод та колективних договорів дотримуватися положень Галузевої угоди, угоди між департаментом освіти і науки та Дніпропетровським обкомом Профспілки працівників освіти і науки України, намагатись передбачати в них додаткові, порівняно з законодавством, пільги, права, компенсації та ініціювати зобов’язання місцевих органів влади і самоврядування, спрямовані на реалізацію передбачених законодавством власних та делегованих повноважень.

9. Головам профспілкових організацій посилити персональну відповідальність за своєчасність та якість підготовки матеріалів, які надаються до вищих профспілкових органів.

 

Голова обкому Профспілки    Г.В.Бєлікова