chief m

Шановні відвідувачі нашого Інтернет - сайту!

.....Вітаємо Вас і щиро дякуємо за виявлений інтерес до нашої організації. Дніпропетровська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки є однією з найпотужніших у майже двохмільйонному профспілковому загалі освітян України.

.....Наш обласний комітет Профспілки опікується проблемами правового, соціально – економічного захисту членів профспілки, сприяє задоволенню їх духовних та культурних інтересів, організовує контроль за втіленням в галузі відповідних законів та законодавчих актів. Значна увага приділяється оздоровленню працівників, студентів, членів їх сімей.

.....Будемо раді, якщо інформація нашого сайту стане Вам у пригоді, допоможе вирішити назрілі питання. Закликаємо членів Профспілки до єдності та співпраці і запевняємо, що обласний комітет Профспілки завжди буде стояти на заваді порушень ваших прав і свобод.

Голова обкому Профспілки - Бєлікова Г.В.

Нове у фотоальбомі

ВідеоматеріалиАнонси

Вісті з профорганізацій

Пошук

Погода

Профспілковий гімн

Календар свят та подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Контакти

Дніпропетровський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України

49000, м. Дніпро,

просп. Д. Яворницького, 93

Тел./факс: (056) 744-58-55

E-mail: profspilka.dnepr@ua.fm

Друкe-mail

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

IV пленум обласного комітету Профспілки

працівників освіти і науки України

ПОСТАНОВА

21 грудня 2016 р.                       № Пл. IV - 1

Про стан виконання Угоди між головним управлінням освіти і науки

Дніпропетровської обласної державної адміністрації та

Дніпропетровським обласним комітетом Профспілки працівників

освіти і науки України на 2011-2015 роки, продовженої на 2016 рік,

та Угоду між департаментом освіти і науки Дніпропетровської

обласної державної адміністрації та Дніпропетровським

обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України

на 2016-2020 роки

Заслухавши і обговоривши інформацію директора департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та голови Дніпропетровського обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України «Про стан виконання Угоди між головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки та Угоду між департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України 2016-2020 роки учасники пленуму вважають, що соціальний діалог, який являється паритетною конструктивною співпрацею між департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України, потребує продовження та подальшого удосконалення відповідно до потреб часу.

Захисні положення Угоди стали основою для укладення угод міських та районних організацій профспілки і колдоговорів навчальних закладів та установ освіти. Застосування їх сторонами колективно-договірного регулювання на місцях сприяли позитивному вирішенню питань, пов'язаних з індивідуальними трудовими договорами, оплатою праці, регулюванням робочого часу та часу відпочинку, оздоровлення членів профспілки, їх духовного розвитку.

Забезпечено певне зростання заробітної плати працівників та поліпшення стипендіального забезпечення студентів. За період дії Угоди розміри посадових окладів педагогічних і науково-педагогічних працівників зросли у 1,9 рази, а робітників – у 1,6 рази. Розмір стипендії збільшився також у 1,6 рази.

Підвищенню рівня соціальної захищеності працівників сприяла реалізація передбачених угодою заходів щодо повної оплати праці за час вимушеного простою, надання додаткових відпусток, виплати допомоги на оздоровлення при наданні щорічних відпусток всім категоріям працівників, стимулювання творчої праці, додаткових гарантій при звільненні тощо. Забезпечувалася виплата одноразової адресної грошової допомоги випускникам педагогічних вищих навчальних закладів.

Особливого значення на захисті трудових прав та соціально-економічних інтересів спілчан набули домовленості сторін щодо надання додаткових порівняно з чинним законодавством трудових та соціально-економічних пільг (в тому числі надання оплачуваних та неоплачуваних додаткових відпусток працівникам у зв’язку з шлюбом, народженням дітей та інш.; встановленням стипендій кращим учням (студентам) і таке інше.

За даними 2015 року колективними договорами охоплено 71956 працюючих або 100 відсотків загальної чисельності працівників закладів освіти, де створені первинні профспілкові організації. У 2011 та 2014 роках таке охоплення становило у 2011 році - 99,8%, у 2012 році - 99,8%, у 2013 році –99,9%, у 2014 році - 99,9%.

Система соціального партнерства включає також 41 угоду міських та районних організацій профспілки та 1574 колективні договори, які укладено в 100 відсотках навчальних закладів та установ освіти, де створені первинні профспілкові організації.

На виконання зобов’язань за Угодою обком Профспілки брав участь у законотворчому процесі, направляючи свої заперечення та пропозиції до проектів нормативно-правових актів, які зачіпали права та інтереси працівників галузі, а також осіб, які навчаються, до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів, Міністерства освіти і науки України, Міністерства праці та соціальної політики, Федерацію Профспілок України, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України та інші інстанції.

Була проведена робота щодо організації відповідних звернень від усіх членських організацій. Внаслідок солідарних дій вдалося не допустити прийняття законопроектів про внесення змін до деяких законодавчих актів України та визнання їх такими, що втратили чинність, реєстраційні №№ 4648, 1577, 4702, 4052-а, 3474, 4292, якими передбачалося звуження та погіршення трудових прав керівних, педагогічних та інших працівників навчальних закладів та установ освіти, збільшення норми навчального навантаження, наповнюваності класів та груп, підвищення до 65 років пенсійного віку, ручного управління Урядом питаннями оплати праці працівників освіти та інших бюджетників, діяльності профспілок тощо.

Опротестовано низку запропонованих Кабінетом Міністрів України заходів «шокової терапії». Внесено окремі зміни до антисоціальної постанови Уряду № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету», що спрямовані на поліпшення діяльності навчальних закладів та оплати праці працівників, заповнення вакантних посад, яку на даний час скасовано.

Заблоковано прийняття змін щодо оптимізації штатної чисельності працівників, збільшення показника кількості студентів на одного науково-педагогічного працівника до 18 осіб, надання відпусток без збереження заробітної плати, встановлення режиму роботи на умовах неповного робочого часу, зменшення та скасовування стимулюючих виплат, встановлення педагогічним працівникам загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладів доплат за виконання законодавчо закріплених видів педагогічної роботи у граничних розмірах замість фіксованих.

Зменшено до 600 годин на рік обсяг навчального навантаження науково-педагогічних працівників. Обмежено вартість виготовлення документів про вищу освіту. Не допущено посилення інтенсифікації праці педагогічних працівників навчальних закладів I-II рівнів акредитації та їх передачі на фінансування з місцевих бюджетів.

Розширено Перелік посад педагогічних працівників посадами асистента вчителя та вихователя, завідувача та заступника завідувача філією з навчально-виховної (навчальної, виховної) роботи, врегульовано питання оплати праці та тривалості щорічних основних відпусток за цими посадами. Запроваджено нові педагогічні звання «педагог-організатор-методист», «практичний психолог-методист», «керівник гуртка-методист», «старший вожатий-методист», «майстер виробничого навчання I та II категорій».

Юридичним відділом обкому спільно з представниками виборних органів її організаційних ланок надано понад 25,5 тис. консультацій з трудового законодавства. Проведено понад 2,5 тис. перевірок стану дотримання законодавства про працю та виявлено більше 4,2 тис. порушень.

Але разом з тим не всі положення Угоди виконувалися протягом терміну дії Угоди.

Мали місце випадки несвоєчасної виплати заробітної плати, несвоєчасної та не в повному обсязі компенсації витрат, пов'язаних із підвищенням кваліфікації, встановлення різних видів додаткової оплати праці, зменшення розміру надбавки за престижність праці тощо.

В області закриті навчальні заклади, понижено ступені загальноосвітніх навчальних закладів та інше.

Не усі навчальні заклади змогли проводити атестацію робочих місць для надання додаткових відпусток та виплат за роботу в шкідливих умовах праці по причині відсутності необхідних коштів.

У зв’язку з недостатністю коштів, які виділяються на охорону праці, поліпшення стану безпеки, гігієни праці та виробничого середовища реалізується не в усіх навчальних закладах.

Повною мірою не вдалося домогтися реалізації зобов’язань щодо відрахування первинним профспілковим організаціям коштів у розмірі не менше 0,3% фонду оплати праці на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу.

 

Враховуючи зазначене вище, Пленум обкому Профспілки працівників освіти і науки України постановляє:

1. Інформації директора департаменту освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та голови Дніпропетровського обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України «Про стан виконання Угоди між головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України на 2011-2015 роки та Угоду між департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки» взяти до відома.

2. Схвалити проект Угоди між департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки (додається).

3. Доручити  директору  департаменту  освіти і науки ОДА Полторацькому  О.В. та голові Дніпропетровського обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України Бєліковій Г.В. підписати Угоду на 2016-2020 роки.

4. Забезпечити спільно з департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації подання Угоди на 2016-2020 роки на повідомну реєстрацію.

5. Текст Угоди на 2016-2020 роки після повідомної реєстрації оприлюднити на офіційному сайті обкому Профспілки працівників освіти і науки України.

6. Організаційним ланкам Профспілки спільно з керівниками закладів та установ освіти і науки забезпечити укладання угод, колективних договорів відповідно до положень Угоди між департаментом освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації та Дніпропетровським обласним комітетом Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки, Галузевої угоди на 2016-2020 роки, а також їх виконання.

 

Голова обкому Профспілки             Г.В.Бєлікова

 

Проект УГОДИ можна завантажити тут - Proekt_YGODY_2016-2020r.doc