chief m

Шановні відвідувачі нашого Інтернет - сайту!

.....Вітаємо Вас і щиро дякуємо за виявлений інтерес до нашої організації. Дніпропетровська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки є однією з найпотужніших у майже двохмільйонному профспілковому загалі освітян України.

.....Наш обласний комітет Профспілки опікується проблемами правового, соціально – економічного захисту членів профспілки, сприяє задоволенню їх духовних та культурних інтересів, організовує контроль за втіленням в галузі відповідних законів та законодавчих актів. Значна увага приділяється оздоровленню працівників, студентів, членів їх сімей.

.....Будемо раді, якщо інформація нашого сайту стане Вам у пригоді, допоможе вирішити назрілі питання. Закликаємо членів Профспілки до єдності та співпраці і запевняємо, що обласний комітет Профспілки завжди буде стояти на заваді порушень ваших прав і свобод.

Голова обкому Профспілки - Бєлікова Г.В.

Нове у фотоальбомі

ВідеоматеріалиАнонси

Вісті з профорганізацій

Пошук

Погода

Профспілковий гімн

Календар свят та подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Контакти

Дніпропетровський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України

49000, м. Дніпро,

просп. Д. Яворницького, 93

Тел./факс: (056) 744-58-55

E-mail: profspilka.dnepr@ua.fm

Друкe-mail

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІІ пленум обласного комітету Профспілки

працівників освіти і науки України

ПОСТАНОВА

 

09 грудня 2015 р. Пл. № 2

 

Про стан роботи з інформаційного

забезпечення у Дніпродзержинської міської

організації Профспілки працівників освіти

і науки України

 

Пленум обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України відзначає, що головними принципами інформаційної діяльності Дніпродзержинської міської організації є об’єктивність, швидкість, відкритість у пропаганді профспілкових ідей та завдань, спрямованих на підвищення мотиваційного чинника членства у галузевій Профспілці.

Міська організація Профспілки систематично та об’єктивно висвітлює профспілкове життя освітян та інформує їх про важливі події, які відбуваються у галузі освіти.

Всі первинні профспілкові організації мають адреси електронної пошти, що значно підвищує ефективність діяльності та оперативність донесення інформації до спілчан.

Електронна система передачі даних повністю замінила факсограму, що сприяє оптимізації та збільшенню кількості електронного документообігу. Створена система надійних прямих і зворотних каналів зв’язку з первинними профспілковими організаціями.

Разом з тим у сучасному світі інформаційна робота вимагає постійного розвитку й вдосконалення. Дніпродзержинській міській організації Профспілки варто продовжити роботу щодо об’єднання організаційних ланок у єдиний інформаційний простір, широко використовувати можливості інновацій у донесенні інформації до спілчан.

Заслухавши та обговоривши інформацію про стан роботи з інформаційного забезпечення Дніпродзержинської міської організації Профспілки пленум обласного комітету Профспілки працівників освіти і науки України постановляє:

 

1.Інформацію про роботу Дніпродзержинської міської організації Профспілки щодо інформаційного забезпечення профспілкової діяльності взяти до відома ( додається).

2. Відзначити позитивну роботу Дніпродзержинської міської організації Профспілки (голова І.П. Небосенко) щодо інформаційного забезпечення профспілкової діяльності, запровадження корпоративної мережі на базі електронних засобів зв’язку.

 

3. Дніпродзержинській міській організації Профспілки продовжити системну роботу щодо:

3.1. Впровадження новітніх форм і методів інформаційного забезпечення профспілкової діяльності шляхом активного використання можливостей Інтернет-ресурсів,

3.2 Прискорення створення власного сайту.

 

4. Районним, міськім організаціям Профспілки:

4.1. Рекомендувати для використання позитивний досвід інформаційної роботи Дніпродзержинської міської організації Профспілки.

4.2. Продовжувати роботу щодо поступового переходу використання електронних носіїв для ведення документообігу виборних профспілкових органів, електронного поштового обміну інформацією.

4.3. Підтримувати існуючі та встановлювати нові контакти з місцевими, регіональними засобами масової інформації для висвітлення подій діяльності організації, формування позитивного іміджу Профспілки.

4.4. Активізувати використання можливостей інформаційно-комунікативних технологій у оперативному донесенні інформації до членів Профспілки.

4.5. Ввести в практику роботи щоденне ознайомлення з матеріалами Web-сайтів обласної організації Профспілки ЦК Профспілки.

4.6. Активніше використовувати розділ «Вісті з профспілкових організацій» сайту обласної організації Профспілки для презентації профспілкової діяльності.

4.7. Проводити роботу щодо підтримки профспілкової та освітянської преси шляхом передплати профспілкових видань.

 

5. Контроль за виконанням постанови покласти на завідуючу організаційним відділом обкому Профспілки Хорішко Н.В.

 

Голова обкому Профспілки Г.В.Бєлікова

Додаток

до Постанови № ПР-05

Інформація

про стан роботи з інформаційного забезпечення у Дніпродзержинської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України

Аналіз отриманої інформації свідчить, що Дніпродзержинською міською організацією Профспілки проводиться значна робота щодо реалізації власної інформаційної політики, створення надійних прямих і зворотних каналів зв’язку з первинними профспілковими організаціями. Головними принципами інформаційного забезпечення діяльності міської організації є об’єктивність, максимальна оперативність, гласність у пропаганді профспілкових ідей і завдань, спрямованих на підвищення мотиваційного чинника членства в профспілці.

Систематичне й комплексне висвітлення роботи Дніпродзержинської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України – це важливий напрям діяльності як міської організації Профспілки, так і кожної її структурної ланки.

Дніпродзержинська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України керується сучасними інформаційними технологіями для вдосконалення методів своєї роботи.

Міська організація Профспілки проводить цілеспрямовану и системну роботу з організації інформаційної діяльності, висвітлює профспілкове життя освітян та інформує їх про важливі події, які відбуваються у галузі освіти. У результаті змінюється організаційна структура, у штаті працюють відповідальні фахівці, розробляються нові організаційні взаємозв'язки.

Основним документом по даному напряму роботи є Програма інформаційного забезпечення діяльності Дніпродзержинської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України на 2015-2020рр. Програма визначає напрями подальшого розвитку профспілкової інформаційної діяльності, пріоритетом якої є широке використання в первинних профспілкових організаціях нових інформаційних технологій.

Питання інформаційного забезпечення статутної діяльності розглядаються на засіданнях виборного профспілкового органу. Так, на пленумі міського комітету було розглянуто питання «Про інформаційне забезпечення діяльності та вдосконалення форм і методів внутрішньоспілкової роботи Дніпродзержинської міської організації Профспілки». У постанові пленуму визначені конкретні заходи щодо суттєвого поліпшення напряму роботи.

Інформаційна діяльність відповідним чином документується, обліковується, вивчається її ефективність та результативність (зворотні зв’язки). Інформація про діяльність організації оперативно висвітлюється на інформаційних стендах в усіх первинках навчальних закладів, розповсюджується шляхом прямої розсилки за базами електронних адрес організаційних ланок.

Інформаційна система Дніпродзержинської міської організації Профспілки.

Інформаційну роботу організації доцільно розглядати у розрізі наступних векторів:

• поточної інформації (електронна пошта, оперативний облік, звітність за напрямами роботи);

• адміністративної інформації (законодавчі акти, нормативні акти, методичний матеріал);

• накопичення та збереження даних (електронний банк даних);

• облікового (статистика, моніторинг);

• експлуатаційного (розробка цільових програм, видавнича діяльність);

• комп'ютерного (Інтернет, внутрішня комп'ютерна підсистема).

Важливім джерелом інформації є власна газета «Профспілковий вісник».

Дніпродзержинська міська організація Профспілки працівників освіти і науки України систематично та об’єктивно висвітлює профспілкове життя освітян в профспілковому віснику, який виходить уже понад 6 років, з другого півріччя 2014 року вісник виходить ще й у електронному вигляді.

Уся аналітична інформація, правові роз’яснення, коментарі експертів та авторські статті про події, що відбуваються у навчальних закладах Дніпродзержинська, подаються у цьому друкованому виданні. Вісник розповсюджується у всі первинні організації м. Дніпродзержинська, надсилається до обласної організації Профспілки.

На сторінках видання оперативно подається інформація про основну діяльність міської організації. Постійно друкуються матеріали, присвячені важливим питанням соціально-економічного захисту спілчан.

У віснику завжди є публікації про такі важливі заходи як зустрічі освітянської громадськості з міськім головою, його заступниками, депутатами різних рівнів, проведення конкурсів, статті про актуальні питання життя освітян.

Корпоративна мережа на базі електронних засобів зв’язку

Одним із пріоритетних напрямів роботи Дніпродзержинської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України є формування єдиного інформаційного простору.

Інформаційно-роз’яснювальна робота сприяє виконанню статутних завдань, зростанню авторитету профспілкових організацій серед членів Профспілки.

З метою реалізації єдиної інформаційної політики міська організація проводить цілеспрямовану роботу щодо інформаційного забезпечення профспілкової діяльності – запровадження корпоративної мережі на базі електронних засобів зв’язку, створення надійних прямих і зворотних каналів зв’язку з первинними профспілковими організаціями.

Усі первинні профспілкові організації (97) мають адреси електронної пошти, що забезпечує безпосередність і якість передачі інформації, а також можливість здійснення ефективного управління роботою організаційних ланок.

Створена база даних електронних адрес організаційних ланок міської організації Профспілки. Оперативна та всебічна поінформованість спілчан шляхом е-mail-спілкування повністю виправдовує себе як одна із незамінних сьогодні новітніх інформаційних технологій. Робота з організаційними ланками стала значно ефективнішою через те, інформація про діяльність освітянської профспілкової організації надходить шляхом e-mail-розсилки.

Протягом останнього року електронна система передачі даних повністю замінила факсограму, що сприяло оптимізації та збільшенню кількості документів в електронному режимі.

Налагоджений моніторинг надходжень надісланих матеріалів та їх використання в практичній роботі. Забезпечено електронний облік статистичної звітності, звіту з охорони праці, інформації про порушення в закладах чинного законодавства, про виплату заробітної плати та ін.

Для технічного забезпечення інформаційної діяльності в міському комітету налічується 3 персональних комп’ютера, в т.ч. 1 ноутбук, 3 принтера, 2 ксерокса, 1 цифрова фотокамера, 1 станція для друкування.

В користування кожному голові первинної профспілкової організації адміністрацією закладів надано окремий кабінет, комп’ютер.

Інформаційний web-простір міської організації Профспілки

Продовжується робота щодо створення власного сайту.

Підвищення інформаційних компетенцій.

Належна увага приділяється питанням навчання профспілкового активу з інформаційної роботи.

З метою вдосконалення та ефективного використання корпоративної мережі щорічно проводяться тематичні семінари для голів первинних профспілкових організацій, де всебічно узагальнюється досвід профспілкових організацій з даного питання.

Задля поліпшення обізнаності з інформаційно-комунікаційними технологіями, підвищення комп’ютерної грамотності голів профспілкових організацій міської організації Профспілки та профактиву постійно проводяться тренінги щодо вдосконалення навичок роботи з персональним комп’ютером, Інтернет-інструментами.

Основні заходи міської організації Профспілки супроводжуються візуальними презентаціями з використанням інфографіки, інтерактивних

дошок, відеорядом за напрямами. Усі методичні матеріали паралельно розповсюджуються та архівуються на електронних носіях.

Всі голови первинних профспілкових організацій працюють на громадських засадах. Аналіз фахового рівну голів первинних профспілкових організацій свідчить, що серед 97 осіб: спеціалістів вищої категорії - 49, І категорії - 5, ІІ категорії - 5, спеціалістів - 26. З них мають звання: «Вчитель методист», «Вихователь-методист» - 25, «Старший учитель» - 10, «Відмінник освіти» - 2. Все голови первинних профспілкових організацій вільно володіють комп’ютерною технікою.

Робота зі ЗМІ

З метою формування позитивного іміджу і ділової репутації Профспілки, популяризації діяльності, посилення мотивації профспілкового членства, розвитку зв’язків з широкою педагогічною громадськістю міська організація також використовує засоби масової інформації. Організаційні ланки забезпечені примірниками профспілкових видань (газети «Профспілкові вісті», «Позиція», «Бібліотечка голови профспілкового комітету»). Міська організація активно співпрацює з місцевими виданнями газети «Відомості», «Наш репортер», «События», місцевою телекомпанією, що дає змогу використання їх можливості для висвітлення позиції профспілкових організацій щодо захисту прав соціально-економічних інтересів на регіональному рівні. Голова міської організації Профспілки Ірина Небосенко бере активну участь у брифінгах і круглих столах для ЗМІ.

Подається контент на офіційному сайті обласної організації.

Окремого відзначення заслуговує бібліотека, якою опікується Дніпродзержинська міська організація Профспілки вже понад 25 років. Утримується педагогічна бібліотека за кошти Дніпродзержинської міської організації Профспілки. За останні п’ять років кількість відвідувань бібліотеки збільшилася на 90% і досягла 19972. Зросла кількість і читачів з 1294 до 3988 чоловік. Збільшилася книговидача на 420% і складає 136200 екземплярів. Таке збільшення всіх показників пояснюється збільшенням кількості підписних періодичних й методичних видань та покращенням роботи. Очолює бібліотеку небайдужа, творча, відповідальна людина Джежела Н.Л.

У 2015 році на базі бібліотеки створено кабінет інформаційного забезпечення профспілкової діяльності, який використовується з метою пропаганди освітянської профспілкової організації.

Друкована продукція

Проводиться цілеспрямована робота щодо забезпечення організаційних ланок Профспілки друкованими інформаційними і методичними матеріалами.

Дніпродзержинська міська організація Профспілки працівників освіти і науки має практику випуску власної друкованої продукції для використання її в роботі первинних профспілкових організацій. За два останні роки організаційні ланки отримали 4 буклети, понад 50 листів,

роз’яснень, тлумачень окремих статей та положень Законів України, наказів Міністерства освіти і науки з питань України оплати праці, трудового законодавства тощо. Так, постійно видаються буклети з питання оздоровлення освітян та їхніх дітей, методичні посібники до проведення профспілкового уроку.

Міська організація Профспілки систематично здійснює випуск друкованої продукції та роздаткових матеріалів для використання в роботі первинних профспілкових організацій: зразки оформлення документів, копії листування тощо.

Регулярне розповсюдження актуальної інформації через сучасні методи з першоджерела сприяє формуванню позитивного іміджу міської організації, популяризує досягнення її членських організацій, демонструє результати роботи і мотивує до профспілкового членства.

Разом з тим потребує подальшого розвитку та вдосконалення робота щодо впровадження новітніх форм і методів інформаційного забезпечення профспілкової діяльності, прискорення створення власного сайту, забезпечення регулярного надходження матеріалів до сайту обласної організації.

Перспективи інформаційної роботи

Міська організація Профспілки продовжує активне впровадження власної інформаційної політики відповідно до Програми інформаційного забезпечення діяльності. У подальшому напрями інформаційної діяльності спрямовані на:

• розширення інформаційного простору та оперативне оновлення інформації на усіх ресурсах;

• підвищення рівня інформаційної культури спілчан, вміння знаходити необхідну інформацію, аналізувати та використовувати її;

• проведення моніторингів з метою виокремлення перспективних питань, що хвилюють освітян.

Завідуюча відділом з організаційних питань

обласного комітету Профспілки Н.В.Хорішко