chief m

Шановні відвідувачі нашого Інтернет - сайту!

.....Вітаємо Вас і щиро дякуємо за виявлений інтерес до нашої організації. Дніпропетровська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки є однією з найпотужніших у майже двохмільйонному профспілковому загалі освітян України.

.....Наш обласний комітет Профспілки опікується проблемами правового, соціально – економічного захисту членів профспілки, сприяє задоволенню їх духовних та культурних інтересів, організовує контроль за втіленням в галузі відповідних законів та законодавчих актів. Значна увага приділяється оздоровленню працівників, студентів, членів їх сімей.

.....Будемо раді, якщо інформація нашого сайту стане Вам у пригоді, допоможе вирішити назрілі питання. Закликаємо членів Профспілки до єдності та співпраці і запевняємо, що обласний комітет Профспілки завжди буде стояти на заваді порушень ваших прав і свобод.

Голова обкому Профспілки - Бєлікова Г.В.

Нове у фотоальбомі

ВідеоматеріалиАнонси

Вісті з профорганізацій

Пошук

Погода

Профспілковий гімн

Календар свят та подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Контакти

Дніпропетровський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України

49000, м. Дніпро,

просп. Д. Яворницького, 93

Тел./факс: (056) 744-58-55

E-mail: profspilka.dnepr@ua.fm

Друкe-mail

 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ КОМІТЕТ ПРОФСПІЛКИ

ПРАЦІВНИКІВ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ІІ пленум обкому Профспілки працівників   освіти і науки України

ПОСТАНОВА

09 грудня 2015 р.                                                                               Пл. № 2

Про Основні напрями діяльності

Дніпропетровської обласної

організації Профспілки

працівників освіти і науки України

на 2016-2020 роки

 

Заслухавши інформацію голови обкому Профспілки Г.В.Бєлікової пленум обкому Профспілки постановляє:

Основні напрями діяльності Дніпропетровської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки затвердити (додається).

 

Голова обкому Профспілки          Г.В.Бєлікова

 

 

Основні напрями діяльності Дніпропетровської обласної організації Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки

Основні завдання і напрями діяльності Дніпропетровської обласної організації Профспілки розроблено відповідно до основних напрямів діяльності Профспілки працівників освіти і науки України на 2016-2020 роки, з урахуванням пропозицій, схвалених делегатами звітно-виборних зборів і конференцій, ХІХ звітно-виборної конференції обласної організації Профспілки, і спрямовано на визнання освіти найвищим державним пріоритетом, безумовне виконання конституційних гарантій держави щодо доступності і безплатності освіти, подальший розвиток національної системи освіти на засадах патріотизму, загальнолюдських і національних цінностей.

Дніпропетровська обласна організація Профспілки для досягнення своєї мети щодо здійснення представництва та захисту трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки буде забезпечувати свою діяльність на принципах:

єдності, солідарності, незалежності, демократичності, відкритості, гласності та прозорості діяльності;

конструктивності та взаємодії з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

добровільності та при прийнятті реальних зобов'язань;

взаємної поваги та пошуку компромісних рішень;

пріоритету узгоджувальних процедур;

обов'язковості дотримання досягнутих домовленостей;

відповідальності за виконання прийнятих зобов'язань.

Дніпропетровська обласна організація Профспілки буде спрямовувати свою діяльність на:

представництво трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки;

захист трудових прав та соціально-економічних інтересів працівників навчальних закладів та установ освіти і науки, підвищення престижу педагогічної праці;

здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю, правовий захист членів Профспілки;

захист соціально-економічних прав та інтересів здобувачів вищої освіти та учнівської молоді;

захист духовних, соціально-культурних прав та інтересів членів Профспілки, їхніх сімей;

розвиток співпраці з іншими профспілками;

організаційне та фінансове зміцнення, інформаційне забезпечення;

сприяння отриманню якісної освіти, розвитку навчальних закладів.

Представництво трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки

Дніпропетровська обласна організація Профспілки буде забезпечувати шляхом:

зв’язку профспілкових органів з депутатами Верховної Ради України, Кабінетом Міністрів України, Міністерством освіти і науки України, іншими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування на етапі розробки проектів нормативно-правових актів, які стосуються соціально-економічних інтересів членів Профспілки, а також під час їх удосконалення та реалізації чинних норм;

взаємодії з Центральним комітетом Профспілки, Федерацією профспілок України, її членськими організаціями, іншими профспілками та їх об’єднаннями;

взаємодії з політичними партіями, громадськими рухами та об’єднаннями, діяльність яких не суперечить меті і завданням Профспілки;

співпраці з Національною службою посередництва та примирення в Дніпропетровській області;

участі в роботі Обласної тристоронньої соціально-економічної ради, спільного представницького органу профспілкових організацій області;

співпраці з органами Державної служби України з питань праці;

укладання Угоди, регіональних галузевих угод і колективних договорів, здійснення контролю за їх виконанням;

співпраці з керівниками навчальних закладів та установ освіти.

Обласна організація Профспілки з урахуванням думки спілчан залишає за собою право проведення колективних дій протесту в рамках законодавства України.

Захист трудових, соціально-економічних прав та інтересів членів Профспілки, підвищення престижу педагогічної праці

Дніпропетровська обласна організація Профспілки буде забезпечувати шляхом:

недопущення звуження державних гарантій на здобуття освіти, закріплених статтею 53 Конституції України, фінансового забезпечення освітньої галузі, рівня оплати праці педагогічних, науково-педагогічних працівників, спеціалістів навчальних закладів та установ освіти порівняно з передбаченими статтями 61 та 57 Закону України «Про освіту»;

відстоювання реалізації законодавчих гарантій щодо фінансування освіти і науки в обсягах відповідно до норм статті 61 Закону України «Про освіту», статті 34 Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», статей 71 та 72 Закону України «Про вищу освіту»;

відстоювання трудових прав науково-педагогічних, педагогічних, інших категорій працівників освіти, передбачених статтею 57 Закону України «Про освіту», а також Законами України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», Кодексом законів про працю України, «Про оплату праці»;

підвищення соціального статусу педагогічних, науково-педагогічних працівників, їх професійного рівня, як одного з головних чинників якості надання освітніх послуг, недопущення дискримінації працівників навчальних закладів та установ освіти за віковими та іншими ознаками;

сприяння поліпшенню якості кадрового потенціалу в закладах дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійно-технічної, вищої, післядипломної освіти;

ініціювання вирішення проблем професійного становлення, соціально-економічної та правової підтримки молодих спеціалістів, сприяння їх розв’язанню;

вжиття заходів для реалізації права педагогічних, науково-педагогічних, наукових працівників на періодичне підвищення кваліфікації, розширення її форм, збереження законодавчо встановленого порядку фінансування перепідготовки педагогічних кадрів за рахунок бюджетних асигнувань і забезпечення встановлених відповідних гарантій працівникам;

співпраці з органами управління освітою, керівниками навчальних закладів з питань удосконалення механізмів атестації педагогічних працівників, дотримання принципу соціальної справедливості під час атестації;

сприяння розширенню матеріального та морального заохочення працівників з метою залучення у сферу освіти висококваліфікованих спеціалістів;

участі у роботі щодо збереження передбачених законодавством житлово-побутових гарантій педагогічним працівникам сільської місцевості та селищ міського типу, а також пенсіонерам з їх числа, та забезпечення їх реалізації;

співпраці з органами влади щодо визначення та реалізації шляхів забезпечення педагогічних, науково-педагогічних працівників доступним житлом, встановлення системи пільг і гарантій працівникам освіти щодо надання житла (іпотечне кредитування, пільгові кредити, безповоротні субсидії на будівництво та придбання житла);

участі у роботі щодо збереження порядку призначення педагогічним працівникам пенсій за вислугу років, запровадження нових підходів щодо визначення розміру пенсій педагогічним працівникам на рівні 80-90 відсотків заробітної плати;

участі у відстоюванні встановлення розміру мінімальної заробітної плати як державної соціальної гарантії на рівні об’єктивно розрахованого прожиткового мінімуму для працездатної особи.

Здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю, правовий захист членів Профспілки

Дніпропетровська обласна організація Профспілки буде забезпечувати шляхом:

здійснення громадського контролю за дотриманням трудового законодавства в навчальних закладах та установах освіти і науки та вжиття заходів для усунення виявлених порушень, зокрема в умовах проведення реформи децентралізації влади та оптимізації мережі закладів освіти;

застосовування практики представництва та захисту прав працівників галузі з питань трудового законодавства та оплати праці в судових установах;

надання безоплатної правової допомоги членам Профспілки та представництво їх інтересів у судах, органах державної влади та місцевого самоврядування, сприяння використанню колективних трудових спорів як ефективного механізму захисту прав та інтересів працівників;

протидії порушенню трудового законодавства, обмеженню трудових прав та інтересів працівників освіти, гарантій щодо матеріального забезпечення;

забезпечення контролю за дотриманням у навчальних закладах та установах освіти, науки законодавства з питань охорони праці, створенням безпечних і нешкідливих умов праці, належних виробничих і санітарно-побутових умов, безпечною експлуатацією будівель і споруд навчальних закладів, установ освіти, науки, гуртожитків;

відстоювання прав на забезпечення фінансування цільових профілактичних заходів з охорони праці у навчальних закладах освіти і установах освіти;

відстоювання реалізації вимог ст.15 Закону України «Про охорону праці» щодо введення до штатного розпису навчальних закладів з кількістю працівників 50 і більше осіб посади спеціаліста служби охорони праці, а також створення кабінетів охорони праці і безпеки життєдіяльності при закладах післядипломної педагогічної освіти та опорних навчальних закладах.

Здійснення соціальної підтримки здобувачів вищої освіти та учнівської молоді

Дніпропетровська обласна організація Профспілки буде забезпечувати шляхом:

відстоювання реалізації норм Закону України «Про вищу освіту» щодо встановлення студентам розміру мінімальної ординарної академічної стипендії не менше, ніж розмір прожиткового мінімуму з розрахунку на одну особу на місяць, її індексації;

дотримання прав на забезпечення адресної соціальної підтримки студентів та учнів професійно-технічних навчальних закладів з числа дітей-сиріт та дітей, які залишились без піклування батьків, з малозабезпечених сімей та інших категорій студентів та учнів, які потребують державної підтримки;

відстоювання права на створення належних житлових, соціально-побутових умов особам, які навчаються, забезпечення їх житлом;

сприяння отриманню студентами та учнями, які проживають у гуртожитках навчальних закладів, субсидій на відшкодування витрат за спожиті житлово-комунальні послуги;

реалізації прав на забезпечення пільговим проїздом залізничним, водним, автомобільним, міським (крім таксі) транспортом, користування об’єктами культури, фізкультури та спорту, передбачених Законом України «Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в Україні»;

відстоювання прав студентів, які навчаються за державним замовленням, на отримання документів про вищу освіту державного зразка, що виготовлятимуться за рахунок коштів державного бюджету;

продовження роботи щодо надання одноразової адресної допомоги у п’ятикратному розмірі мінімальної заробітної плати молодим працівникам дошкільних та інших типів навчальних закладів, які здобули освіту за напрямами і спеціальностями педагогічного профілю та уклали на строк не менш як три роки договір про роботу на посадах педагогічних працівників;

вжиття заходів для відновлення роботи студентських санаторіїв-профілакторіїв, спортивно-оздоровчих баз та подовження роботи дитячих таборів «Лісова казка»,ім. В.Дубініна;

сприяння роботі щодо реалізації норм Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо державної підтримки учасників бойових дій та їхніх дітей, дітей, один із батьків яких загинув у районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій чи збройних конфліктів або під час масових акцій громадянського протесту, дітей, зареєстрованих як внутрішньо переміщені особи, для здобуття професійно-технічної та вищої освіти».

Захист духовних, соціально-культурних прав та інтересів членів Профспілки, а також їхніх сімей

Дніпропетровська обласна організація Профспілки буде забезпечувати шляхом:

продовження роботи щодо забезпечення реалізації положень ст. 44 Закону України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» щодо відрахування установами, закладами та організаціями освіти профспілковим організаціям коштів на проведення в трудових колективах культурно-масової та фізкультурно-оздоровчої роботи, забезпечення раціонального їх використання;

забезпечення можливості оздоровлення членів Профспілки та їх дітей в санаторно-курортних, санаторно-оздоровчих, оздоровчих, зокрема в дитячих закладах за рахунок профспілкових коштів, залучення для цих цілей коштів роботодавців, місцевих бюджетів, спонсорів та благодійних організацій;

проведення інформаційної роботи серед членів Профспілки щодо прав і гарантій у сфері загальнообов’язкового соціального страхування та пенсійного забезпечення;

проведення оглядів самодіяльної художньої творчості, спортивних змагань, спартакіад, оглядів на кращу організацію оздоровлення і відпочинку дітей;

Організаційне та фінансове зміцнення, інформаційне забезпечення

Дніпропетровська обласна організація Профспілки буде забезпечувати шляхом:

формування усвідомленого профспілкового членства, консолідації зусиль щодо захисту прав та інтересів членів Профспілки;

формування позитивного іміджу обласної організації Профспілки, забезпечення на цій основі зростання мотивації профспілкового членства;

розвитку демократичних засад у діяльності організаційних ланок, колегіальності та гласності, системи відкритого оцінювання діяльності виборних профспілкових органів і керівників профспілкових організацій усіх рівнів;

забезпечення внутрішньоспілкової дисципліни, підвищення результативності виконання рішень виборних профспілкових органів, дотримання статутних вимог;

збереження цілісності, забезпечення єдності та солідарних дій організаційних ланок обласної організації Профспілки, розмежування їх повноважень;

використання сучасних технічних засобів та відповідного програмного забезпечення для підвищення ефективності обліку профспілкового членства, внутрішньої профспілкової статистики і навчання профспілкового активу;

зміцнення первинних профспілкових організацій як основи діяльності Профспілки, підвищення ролі профспілкових зборів як фактору створення сприятливого мотиваційного середовища в Профспілці;

забезпечення нормативно-методичних, організаційно-кадрових і інформаційно-комунікативних умов для зміцнення районних (міських) організацій;

здійснення цілеспрямованої кадрової політики шляхом формування резерву профспілкових кадрів на всіх рівнях, гармонійного поєднання у виборних органах досвідчених і молодих працівників, забезпечення системи навчання та підвищення кваліфікації профспілкових працівників і активу у вищих навчальних закладах обласної організації Профспілки, на постійно діючих семінарах, у школах профспілкового активу тощо;

безумовного забезпечення дотримання профспілковими органами всіх рівнів статутних вимог щодо своєчасного і повного відрахування членських внесків та ефективного їх використання, активізації роботи ревізійної комісії обласної організації Профспілки в цьому напрямі;

вдосконалення системи морального і матеріального заохочення та стимулювання профспілкових працівників та активістів, підвищення ролі чинних профспілкових нагород;

вдосконалення системи оперативного інформування виборних органів усіх рівнів, членів Профспілки, широкого використання можливостей Інтернет, новітніх технологій зв’язку, впровадження «хмарних» технологій;

вдосконалення роботи сайту обласного комітету Профспілки та сайтів організаційних ланок із використанням соціальних комунікаційних модульних систем;

поширення Інтернет-представництва в організаційних ланках обласної організації Профспілки, інтеграції в соціальні мережі;

продовження співпраці з засобами масової інформації, друкованими та Інтернет-виданнями, радіо, телебаченням;

поширення кращого досвіду інформаційної роботи організаційних ланок обласної організації Профспілки;

підвищення рівня інформаційної культури членів Профспілки.