Шановні відвідувачі нашого Інтернет - сайту!

.....Вітаємо Вас і щиро дякуємо за виявлений інтерес до нашої організації. Дніпропетровська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки є однією з найпотужніших у майже двохмільйонному профспілковому загалі освітян України.

.....Наш обласний комітет Профспілки опікується проблемами правового, соціально – економічного захисту членів профспілки, сприяє задоволенню їх духовних та культурних інтересів, організовує контроль за втіленням в галузі відповідних законів та законодавчих актів. Значна увага приділяється оздоровленню працівників, студентів, членів їх сімей.

.....Будемо раді, якщо інформація нашого сайту стане Вам у пригоді, допоможе вирішити назрілі питання. Закликаємо членів Профспілки до єдності та співпраці і запевняємо, що обласний комітет Профспілки завжди буде стояти на заваді порушень ваших прав і свобод.

Президія обкому Профспілки

Нове у фотоальбомі

Анонси

Вісті з профорганізацій

Профспілковий гімн

Календар свят та подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Контакти

Дніпропетровський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України

49000, м. Дніпро,

просп. Д. Яворницького, 93

Тел./факс: (056) 744-58-55

E-mail: profspilka.dnepr@ua.fm

Пошук

Друкe-mail

dor_0001153690_medium23 січня на XXIX сесії Дніпропетровської обласної ради депутати прийняли звернення до Президента України, Кабміну, Верховної Ради з вимогою переглянути положення бюджетної політики з урахуванням інтересів регіонів.

 

 

 

ЗВЕРНЕННЯ

депутатів Дніпропетровської обласної ради

 

до Президента України, Кабінету Міністрів України,

Верховної Ради України

 

Концепцією реформування місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні, схваленою Урядом України 1 квітня 2014 року, та Планом заходів щодо реалізації зазначеної Концепції, затвердженим розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 червня 2014 року № 591-р, передбачено внесення змін до Конституції України з метою забезпечення комплексної та системної реформи місцевого самоврядування.

Коаліційною угодою депутатських фракцій Верховної Ради України VIII скликання та Програмою діяльності Уряду України передбачено запровадження нової політики державного управління та місцевого самоврядування, зокрема щодо децентралізації та регіонального розвитку, максимальної передачі функцій на місцевий рівень.

Органи місцевого самоврядування не лише України, а й наших партнерів – країн Європи були впевнені, що плани нової влади, її головного законодавчого органу – Верховної Ради України та передвиборчі обіцянки нинішніх народних депутатів, політичних партій будуть втілені в реальних заходах.

І перш за все – в головному фінансовому документі – Державному бюджеті України на 2015 рік.

Але реалії виявилися зовсім іншими.

За головним фінансовим кошторисом країни центральна влада в черговий раз отримує право вирішення своїх проблем за рахунок територіальних громад, їх жителів – пенсіонерів, учителів, лікарів, підприємців, працівників промисловості та аграріїв.

Не залишено поза увагою жодне об’єднання пересічних громадян, які за бюджетом-2015 не відчули б на собі значне погіршення умов життя.

Реформа міжбюджетних відносин, викладена у Державному бюджеті України, змінах у Бюджетному та Податковому кодексах України, наносить непоправний удар, наслідки якого місцеве самоврядування відчуватиме ще тривалий час.

Буде загублена соціальна сфера, погіршиться рівень медичного обслуговування, освіти, виховання дітей, екології в усіх без винятку регіонах України.

Головними причинами цього є:

1. Бюджетний кодекс України передбачає передачу місцевим бюджетам ресурсу на виконання державних конституційних прав громадам з утримання установ освіти та охорони здоров’я через субвенції (освітня, медична, на підготовку робітничих кадрів у ПТУ).

Разом з тим обсяги зазначених субвенцій, затверджені Законом України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”, не покривають у повному обсязі поточні видатки, у тому числі соціально захищені. Виділеного з державного бюджету ресурсу недостатньо навіть у порівнянні з уточненим планом 2014 року.

Так, обсяг медичної субвенції, передбачений бюджету м. Жовті Води на утримання спеціалізованої медико-санітарної частини № 9, менше уточненого плану на 2014 рік майже у 2 рази.

Аналогічно у м. Павлограді – обсяг видатків для утримання всіх закладів охорони здоров’я у 2014 році був більшим за ресурс, передбачений у державному бюджеті на 2015 рік у вигляді медичної субвенції на 16,2 млн грн, тоді як обсяг видатків на утримання 2-х спеціалізованих медико-санітарних частин, переданих з державного бюджету до бюджету міста, у 2014 році становив 48,0 млн грн.

За даними, наданими місцевими органами влади області, у 2015 році недостатність ресурсу стосовно обсягів, затверджених Законом України „Про Державний бюджет України на 2015 рік”, за коштами медичної субвенції становить 802,5 млн грн, освітньої – 390,0 млн грн.

Конституція України чітко визначає, що громадяни України на всій території мають право на охорону здоров’я та освіту. Виходячи з цього, обсяг коштів, який передається територіям у вигляді освітньої та медичної субвенцій, повинен повністю забезпечувати потребу в утриманні установ освіти та охорони здоров’я.

З метою забезпечення надання гарантованих державою послуг пропонуємо збільшити бюджету Дніпропетровської області обсяги відповідних субвенції на 802,5 млн грн та 390,0 млн грн відповідно.

2. В умовах проведення медичної реформи з 01 січня 2012 року видатки на галузь „Охорона здоров’я” щороку включали цільові кошти (понад 130 млн грн) для врахування екологічних особливостей регіонів (екологічний коефіцієнт), які сприяли підвищенню якості надання послуг населенню з урахуванням екологічних особливостей. За рахунок зазначених коштів область могла придбати найнеобхідніше сучасне медичне обладнання, зокрема обладнання для радіологічного відділення Дніпропетровського клінічного онкологічного центру, що дозволило виявляти та лікувати захворювання на ранній стадії.

Слід зазначити, що статтею 100-4 Бюджетного кодексу України не передбачено застосування такого екологічного коефіцієнта при розподілі обсягів медичної субвенції.

Разом з тим Дніпропетровська область посідає останнє 27 місце серед усіх регіонів України за індексом екологічного виміру. Несприятлива екологічна ситуація в регіоні значною мірою відбивається на рівні захворюваності, тривалості життя та смертності населення.

Тому, ураховуючи вищезазначене, просимо поновити практику застосування екологічного коефіцієнта при визначенні обсягу видатків для області в галузі „Охорона здоров’я”.

3. З 2015 року запроваджується механізм вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів, який передбачає вилучення у вигляді реверсної дотації коштів до державного бюджету з місцевих бюджетів, що забезпечили у 2013 році рівень надходжень окремих податків у розрахунку на 1 жителя вищий, ніж у середньому по Україні.

По обласному бюджету Дніпропетровської області надходження у розрахунку на 1 жителя перевищують середні показники по Україні, а саме: з податку на доходи фізичних осіб – 279 грн проти 201,2 грн, з податку на прибуток підприємств – 215,6 грн проти 68,8 грн. У результаті, реверсна дотація для обласного бюджету обрахована Міністерством фінансів України у сумі 325,3 млн грн.

Виходячи з обсягу очікуваних надходжень цих податків у 2015 році, з обласного бюджету у вигляді реверсної дотації буде вилучено 9,7 відсотка надходжень податку на доходи фізичних осіб та 76,5 відсотка податку на прибуток підприємств. При цьому, списання з рахунку обласного бюджету реверсної дотації здійснюватиметься щодекадно, незалежно від фактичних надходжень податку на доходи фізичних осіб та податку на прибуток підприємств.

З метою стимулювання місцевих бюджетів, які мають рівень надходжень окремих податків у розрахунку на одну людину вищий, ніж у середньому по Україні, пропонуємо внести зміни до механізму вирівнювання податкоспроможності місцевих бюджетів та встановити граничний розмір індексу податкоспроможності, після досягнення якого передається реверсна дотація на рівні 1,2, що дасть можливість залишити в області додаткового ресурсу на 123 млн грн.

4. Відповідно до змін, внесених до Бюджетного кодексу України, екологічний податок зараховується до доходів загального фонду місцевих бюджетів і таким чином втрачає цільове призначення. Таким чином, втрачаючи свою цільову значність, кошти не можуть бути використані на видатки екологічного призначення.

При цьому, у зв’язку з обмеженістю ресурсу загального фонду місцевих бюджетів (виконання соціально захищених статей), кошти, які надходять за забруднення природного середовища у вигляді екологічного податку, фактично не будуть спрямовані на заходи з виконання вкрай необхідних екологічних програм. Ураховуючи викладене, пропонуємо зберегти цільовий напрям використання екологічного податку та включити його до складу доходів спеціального фонду місцевих бюджетів.

5. Статтею 78 Бюджетного кодексу України передбачено, що органи казначейства здійснюють операції щодо виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів за видатками місцевих бюджетів протягом п’яти операційних днів з дати надання доручення на здійснення платежу за умови виконання доходів зведеного бюджету України, що суперечить головному принципу започаткованої децентралізації.

Зважаючи на зазначене вище, пропонуємо внести зміни до Бюджетного кодексу України в частині виконання платіжних доручень розпорядників бюджетних коштів за видатками місцевих бюджетів протягом п’яти операційних днів із дати надання доручення на здійснення платежу за умови виконання доходів місцевих бюджетів, що буде стимулювати до виконання місцевих бюджетів.

6. Бюджетним кодексом України з урахуванням змін, внесених 15 січня 2015 року (законопроект № 1766), визначено, що у 2015 році, на перехідний період до формування об’єднаних громад, утримання дошкільних установ, клубів, центрів дозвілля, бібліотек, розташованих на територіях сіл, селищ, здійснюється за рахунок міжбюджетних трансфертів з районного бюджету (в обсязі не меншому, ніж розраховано за нормативами 2014 року).

Разом з тим, ураховуючи передачу екологічного та єдиного податків із спеціального до загального фонду, запровадження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів, окремі сільські, селищні ради отримають значний фінансовий ресурс.

Районні бюджети такого ресурсу не мають. При цьому їм необхідно утримувати передані їм заклади охорони здоров’я та освітні заклади, коштів субвенцій яких також недостатньо.

Пропонуємо внести такі зміни до законодавчої бази: після обрахування видаткової частини сільськими та селищними радами згідно зі статтею 88 Бюджетного кодексу України перераховувати власні доходи сільських, селищних бюджетів до районного бюджету (залишити 25 відсотків вільних коштів у сільському, селищному бюджеті, а решту коштів передати до районного бюджету на утримання установ соціально-культурної сфери району).

 

Просимо підтримати пропозиції депутатів Дніпропетровської обласної ради.