Шановні відвідувачі нашого Інтернет - сайту!

.....Вітаємо Вас і щиро дякуємо за виявлений інтерес до нашої організації. Дніпропетровська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки є однією з найпотужніших у майже двохмільйонному профспілковому загалі освітян України.

.....Наш обласний комітет Профспілки опікується проблемами правового, соціально – економічного захисту членів профспілки, сприяє задоволенню їх духовних та культурних інтересів, організовує контроль за втіленням в галузі відповідних законів та законодавчих актів. Значна увага приділяється оздоровленню працівників, студентів, членів їх сімей.

.....Будемо раді, якщо інформація нашого сайту стане Вам у пригоді, допоможе вирішити назрілі питання. Закликаємо членів Профспілки до єдності та співпраці і запевняємо, що обласний комітет Профспілки завжди буде стояти на заваді порушень ваших прав і свобод.

Президія обкому Профспілки

Нове у фотоальбомі

Анонси

Вісті з профорганізацій

Профспілковий гімн

Календар свят та подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Контакти

Дніпропетровський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України

49000, м. Дніпро,

просп. Д. Яворницького, 93

Тел./факс: (056) 744-58-55

E-mail: profspilka.dnepr@ua.fm

Пошук

Друкe-mail

 

1394090713_1393883760_3_3

Профспілка звернулася з листом до  Прем’єр-міністра України А. П. Яценюка та  Міністра освіти і науки України С. М. Квіта

З текстом листів можна ознайомитись тут:

 

 

 

 

 


 

14.03.2014   №  02-5/160                                                                                                      Прем’єр-міністру України А.П. Яценюку

 

Шановний Арсенію Петровичу !

 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, підтримуючи програмні завдання Кабінету Міністрів України щодо створення передумов для всебічної модернізації держави на європейських засадах, запобігання зниженню рівня життя, відновлення у державі законності, посилення правового захисту громадян, забезпечення безумовного дотримання прав громадян на отримання якісної освіти, припинення практики необґрунтованого закриття шкіл, висловлює глибоку стурбованість окремими заходами, запропонованими Міністерством фінансів у пропозиціях до проекту Плану заходів з реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України, оприлюднених у засобах масової інформації.

Йдеться про реалізацію такого програмного завдання діяльності Уряду, як запровадження жорсткої економії бюджетних коштів шляхом перегляду Державного бюджету України на 2014 рік з урахуванням реалістичного макроекономічного прогнозу. Зважаючи, що освіта є основою інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави, наполягаємо на недопущенні при перегляді Держбюджету - 2014 зменшення обсягів видатків на освіту, які впродовж дії Закону України «Про освіту» навіть з урахуванням коштів спеціального фонду бюджету не перевищували 7,2 відсотка валового внутрішнього продукту проти гарантованих статтею 61 не менше 10 відсотків національного доходу. Їх обмежений обсяг і без того не забезпечував створення необхідних умов для перебігу навчально-виховного процесу, забезпечення надання якісної освіти, зокрема, вищої, дотримання рівня оплати праці педагогічних, науково-педагогічних працівників, а також спеціалістів закладів освіти, гарантованого статтею 57 Закону України «Про освіту».

В цьому контексті неприпустимою є пропозиція про вилучення із Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року норм, не забезпечених фінансовими ресурсами (пункт 72). Наголошуємо на тому, щоб при затвердженні Державного бюджету на відповідні роки передбачалися необхідні обсяги видатків для реалізації законодавчо гарантованих норм, завдання про виконання яких за наполяганням профспілки визначені Національною стратегією розвитку освіти.

Для реалізації програмного завдання запобігання зниженню рівня життя неприпустимі  пропозиції обмежити виплати пенсій працюючим пенсіонерам у розмірі 50 % призначеної пенсії (пункт 30); скасування статті 28 Закону України  «Про зайнятість населення» щодо надання молодому працівнику, який уклав трудовий договір на строк не менш як три роки з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані у сільських населених пунктах, одноразової адресної допомоги у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету України (пункт 58); здійснення виплати стипендії особам, визначеним в Законі України «Про підвищення престижності шахтарської праці», на єдиних засадах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (пункт 61); усунення необґрунтованих диспропорцій у рівнях оплати праці працівників дослідницьких закладів (пункт 65); виплати надбавки за особливі умови роботи працівникам державних і комунальних бібліотек в межах 50% (пункт 83), здійснення поетапного підвищення плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (пункт 63), запровадження часткової плати за навчання в дитячо-юнацьких спортивних школах (пункт 39).

Вважаємо алогічною пропозицію щодо розробки порядку відшкодування випускниками навчальних закладів та установ освіти, які навчалися за рахунок бюджетних коштів, вартості навчання у разі порушення ними умов угоди про працевлаштування (пункт 11)  для реалізації завдання  забезпечення жорсткого контролю з боку суспільства за використанням бюджетних коштів (завдання 3). Зазначені пропозиції є дискримінаційними з огляду на гарантії щодо безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах, передбачені статтею 53 Конституції України. В той час як більшій половині студентів державою ці гарантії не забезпечено, а тим, хто здобув освіту та кваліфікацію, не надається перше робоче місце, призупинено чинність Закону України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю», не забезпечується гарантоване Конституцією України право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, не дотримуються законодавчі гарантії щодо мінімальних державних стандартів, запровадження нововведень стосовно відшкодування випускниками вартості навчання у вищих навчальних закладах є передчасним, неприйнятним та невиправданим.

Неприпустимими є наміри щодо встановлення гнучкого стимулювання працівників і встановлення розміру надбавки в межах 20% педагогічним працівникам (пункт 67), виплату якої запроваджено всім педагогічним працівникам з 1 вересня 2011 року, завдячуючи активним, солідарним діям спілчан.

Реалізація пропозиції про збільшення педагогічного навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу до 24 годин на тиждень призведе до скорочення 127 тисяч учителів, чисельність яких на даний час становить 508,2 тисячі осіб,  а також до зменшення заробітної плати тих вчителів, які залишаться працювати, погіршення умов їхньої праці, її інтенсифікації (пункт 3 до завдання 5). Вважаємо таку пропозицію безпідставною для виконання програмного завдання негайного припинення практики необґрунтованого закриття шкіл, забезпечення доступу до якісної освіти як соціального ліфту - незалежно від рівня матеріального забезпечення родин, як і пропозицію щодо збільшення педагогічного навантаження вчителя (очевидно, йдеться про керівника гуртка) позашкільного навчального закладу до 24 годин на тиждень. У разі запровадження таких норм буде звільнений з роботи кожен четвертий вчитель та керівник гуртка, внаслідок чого чисельність безробітних поповниться однією з найбільш освічених та інтелектуально розвинених категорій громадян суспільства.

Наміри підвищити норматив кількості студентів денної форми навчання на одного викладача у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації до 18 осіб призведуть до скорочення майже 67 тисяч науково-педагогічних працівників з їх загальної чисельності 135,2 тисячі осіб (пункт 2). Цей захід не можна вважати таким, що сприятиме формуванню і здійсненню виваженої і послідовної державної гуманітарної політики, яка ґрунтуватиметься на врахуванні етнічного, культурного, конфесійного різноманіття українського суспільства (завдання 7).

Внаслідок запровадження зазначених пропозицій буде звільненню близько 200 тисяч педагогічних та науково-педагогічних працівників, що в умовах соціальної, демократичної, правової держави недопустимо.

Потребує виважених підходів питання передачі місцевим бюджетам видатків державного бюджету на підготовку фахівців у державних вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, шкіл державної форми власності, включаючи державні навчальні заклади з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус», оскільки такі заходи можуть призвести до ліквідації окремих вищих навчальних закладів, скорочення державного замовлення на підготовку фахівців певних спеціальностей, які готуються для потреб держави, а не лише одного регіону, і, як наслідок, до вивільнення працюючих та поповнення лав безробітних.

Зважаючи на викладене, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від імені майже двохмільйонного загону спілчан закликає Вас, шановний Арсенію Петровичу, при затвердженні відповідних нормативно-правових актів на виконання програми Уряду не допустити звуження трудових прав педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників освіти, пенсіонерів, осіб, які навчаються, забезпечивши дотримання вимог статей 22 та 113 Конституції України, а при поданні змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» не допустити зменшення обсягів видатків на освітню галузь, наблизивши їх до законодавчо гарантованих, що сприятиме реальному визнанню освіти основою економічного розвитку суспільства, створенню передумов для всебічної модернізації держави на європейських засадах.

 

З повагою

Голова Профспілки                                                                                                                                                   Г.Ф.Труханов

 

Завантажити лист  Прем’єр-міністру України А.П. Яценюку можна тут: List_v_KMY.doc

 


 

14.03.2014 №  02-5/161                                                                                                    Міністру освіти і науки України С.М.Квіту

 

Шановний Сергію Мироновичу !

 

ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, підтримуючи програмні завдання Кабінету Міністрів України щодо створення передумов для всебічної модернізації держави на європейських засадах, запобігання зниженню рівня життя, відновлення у державі законності, посилення правового захисту громадян, забезпечення безумовного дотримання прав громадян на отримання якісної освіти, припинення практики необґрунтованого закриття шкіл, висловлює глибоку стурбованість окремими заходами, запропонованими Міністерством фінансів у пропозиціях до проекту Плану заходів з реалізації Програми діяльності Кабінету Міністрів України, оприлюднених у засобах масової інформації.

Йдеться про реалізацію такого програмного завдання діяльності Уряду, як запровадження жорсткої економії бюджетних коштів шляхом перегляду Державного бюджету України на 2014 рік з урахуванням реалістичного макроекономічного прогнозу. Зважаючи, що освіта є основою інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави, наполягаємо на недопущенні при перегляді Держбюджету - 2014 зменшення обсягів видатків на освіту, які впродовж дії Закону України «Про освіту» навіть з урахуванням коштів спеціального фонду бюджету не перевищували 7,2 відсотка валового внутрішнього продукту проти гарантованих статтею 61 не менше 10 відсотків національного доходу. Їх обмежений обсяг і без того не забезпечував створення необхідних умов для перебігу навчально-виховного процесу, забезпечення надання якісної освіти, зокрема, вищої, дотримання рівня оплати праці педагогічних, науково-педагогічних працівників, а також спеціалістів закладів освіти, гарантованого статтею 57 Закону України «Про освіту».

В цьому контексті неприпустимою є пропозиція про вилучення із Національної стратегії розвитку освіти в Україні на період до 2021 року норм, не забезпечених фінансовими ресурсами (пункт 72). Наголошуємо на тому, щоб при затвердженні Державного бюджету на відповідні роки передбачалися необхідні обсяги видатків для реалізації законодавчо гарантованих норм, завдання про виконання яких за наполяганням профспілки визначені Національною стратегією розвитку освіти.

Для реалізації програмного завдання запобігання зниженню рівня життя неприпустимі  пропозиції обмежити виплати пенсій працюючим пенсіонерам у розмірі 50 % призначеної пенсії (пункт 30); скасування статті 28 Закону України  «Про зайнятість населення» щодо надання молодому працівнику, який уклав трудовий договір на строк не менш як три роки з підприємствами, установами та організаціями, що розташовані у сільських населених пунктах, одноразової адресної допомоги у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати за рахунок коштів Державного бюджету України (пункт 58); здійснення виплати стипендії особам, визначеним в Законі України «Про підвищення престижності шахтарської праці», на єдиних засадах, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 12.07.2004 № 882 «Питання стипендіального забезпечення» (пункт 61); усунення необґрунтованих диспропорцій у рівнях оплати праці працівників дослідницьких закладів (пункт 65); виплати надбавки за особливі умови роботи працівникам державних і комунальних бібліотек в межах 50% (пункт 83), здійснення поетапного підвищення плати за харчування дітей у дошкільних навчальних закладах (пункт 63), запровадження часткової плати за навчання в дитячо-юнацьких спортивних школах (пункт 39).

Вважаємо алогічною пропозицію щодо розробки порядку відшкодування випускниками навчальних закладів та установ освіти, які навчалися за рахунок бюджетних коштів, вартості навчання у разі порушення ними умов угоди про працевлаштування (пункт 11)  для реалізації завдання  забезпечення жорсткого контролю з боку суспільства за використанням бюджетних коштів (завдання 3). Зазначені пропозиції є дискримінаційними з огляду на гарантії щодо безоплатного здобуття вищої освіти в державних і комунальних навчальних закладах, передбачені статтею 53 Конституції України. В той час як більшій половині студентів державою ці гарантії не забезпечено, а тим, хто здобув освіту та кваліфікацію, не надається перше робоче місце, призупинено чинність Закону України «Про забезпечення молоді, яка отримала вищу або професійно-технічну освіту, першим робочим місцем з наданням дотації роботодавцю», не забезпечується гарантоване Конституцією України право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім’ї, не дотримуються законодавчі гарантії щодо мінімальних державних стандартів, запровадження нововведень стосовно відшкодування випускниками вартості навчання у вищих навчальних закладах є передчасним, неприйнятним та невиправданим.

Неприпустимими є наміри щодо встановлення гнучкого стимулювання працівників і встановлення розміру надбавки в межах 20% педагогічним працівникам (пункт 67), виплату якої запроваджено всім педагогічним працівникам з 1 вересня 2011 року, завдячуючи активним, солідарним діям спілчан.

Реалізація пропозиції про збільшення педагогічного навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу до 24 годин на тиждень призведе до скорочення 127 тисяч учителів, чисельність яких на даний час становить 508,2 тисячі осіб,  а також до зменшення заробітної плати тих вчителів, які залишаться працювати, погіршення умов їхньої праці, її інтенсифікації (пункт 3 до завдання 5). Вважаємо таку пропозицію безпідставною для виконання програмного завдання негайного припинення практики необґрунтованого закриття шкіл, забезпечення доступу до якісної освіти як соціального ліфту - незалежно від рівня матеріального забезпечення родин, як і пропозицію щодо збільшення педагогічного навантаження вчителя (очевидно, йдеться про керівника гуртка) позашкільного навчального закладу до 24 годин на тиждень. У разі запровадження таких норм буде звільнений з роботи кожен четвертий вчитель та керівник гуртка, внаслідок чого чисельність безробітних поповниться однією з найбільш освічених та інтелектуально розвинених категорій громадян суспільства.

Наміри підвищити норматив кількості студентів денної форми навчання на одного викладача у вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації до 18 осіб призведуть до скорочення майже 67 тисяч науково-педагогічних працівників з їх загальної чисельності 135,2 тисячі осіб (пункт 2). Цей захід не можна вважати таким, що сприятиме формуванню і здійсненню виваженої і послідовної державної гуманітарної політики, яка ґрунтуватиметься на врахуванні етнічного, культурного, конфесійного різноманіття українського суспільства (завдання 7).

Внаслідок запровадження зазначених пропозицій буде звільненню близько 200 тисяч педагогічних та науково-педагогічних працівників, що в умовах соціальної, демократичної, правової держави недопустимо.

Потребує виважених підходів питання передачі місцевим бюджетам видатків державного бюджету на підготовку фахівців у державних вищих навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації, шкіл державної форми власності, включаючи державні навчальні заклади з посиленою військово-фізичною підготовкою «Кадетський корпус», оскільки такі заходи можуть призвести до ліквідації окремих вищих навчальних закладів, скорочення державного замовлення на підготовку фахівців певних спеціальностей, які готуються для потреб держави, а не лише одного регіону, і, як наслідок, до вивільнення працюючих та поповнення лав безробітних.

Зважаючи на викладене, ЦК Профспілки працівників освіти і науки України від імені майже двохмільйонного загону спілчан закликає Вас, шановний Сергію Мироновичу, підтримати позицію профспілки при розгляді та внесенні відповідних пропозицій для прийняття нормативно-правових актів на виконання програми Уряду про недопущення звуження трудових прав педагогічних, науково-педагогічних та інших працівників освіти, пенсіонерів, осіб, які навчаються, забезпечення дотримання вимог статей 22 та 113 Конституції України, а при наданні пропозицій щодо змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» наполягати на недопущенні зменшення обсягів видатків на освітню галузь з наближенням їх до законодавчо гарантованих, що сприятиме реальному визнанню освіти основою економічного розвитку суспільства, створенню передумов для всебічної модернізації держави на європейських засадах.

 

З повагою

Голова Профспілки                                                                                                                                        Г.Ф.Труханов

 

Завантажити лист Міністру освіти і науки України С.М.Квіту можна тут: List_v_MON.doc