Шановні відвідувачі нашого Інтернет - сайту!

.....Вітаємо Вас і щиро дякуємо за виявлений інтерес до нашої організації. Дніпропетровська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки є однією з найпотужніших у майже двохмільйонному профспілковому загалі освітян України.

.....Наш обласний комітет Профспілки опікується проблемами правового, соціально – економічного захисту членів профспілки, сприяє задоволенню їх духовних та культурних інтересів, організовує контроль за втіленням в галузі відповідних законів та законодавчих актів. Значна увага приділяється оздоровленню працівників, студентів, членів їх сімей.

.....Будемо раді, якщо інформація нашого сайту стане Вам у пригоді, допоможе вирішити назрілі питання. Закликаємо членів Профспілки до єдності та співпраці і запевняємо, що обласний комітет Профспілки завжди буде стояти на заваді порушень ваших прав і свобод.

Президія обкому Профспілки

Нове у фотоальбомі

Анонси

Вісті з профорганізацій

Профспілковий гімн

Календар свят та подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Контакти

Дніпропетровський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України

49000, м. Дніпро,

просп. Д. Яворницького, 93

Тел./факс: (056) 744-58-55

E-mail: profspilka.dnepr@ua.fm

Пошук

Друкe-mail

1392381760_d2Позиція Профспілки працівників освіти і науки України полягає в тому, що в Україні має встановлюватися реальний прожитковий мінімум.

На його основі має затверджуватися розмір мінімальної заробітної плати, а І тарифний розряд Єдиної тарифної сітки встановлюватися на рівні, що перевищує розмір мінімальної заробітної плати.

Питання розміру мінімальної заробітної плати неодноразово розглядалися на засіданнях пленумів та президії ЦК Профспілки. У рішеннях колегіальних органів Профспілки відзначалося, що розмір мінімальної заробітної плати є значно заниженим, оскільки в його величині не враховано витрат на утримання дітей, не включено розмір податку на доходи з фізичних осіб, не відображено його реальну інвестиційну складову, бо працюючи протягом усього життя придбати мінімальну житлову площу неможливо. На сам кінець, працівник з тридцятирічним стажем роботи, отримуючи заробіток нарівні мінімалки, не в змозі заробити собі навіть мінімальну пенсію.

Статтею 9 Закону України «Про оплату праці» визначено, що розмір мінімальної заробітної плати визначається з урахуванням потреб працівників та їх сімей, вартісної величини достатнього для забезпечення нормального функціонування організму працездатної людини, збереження її здоров'я набору продуктів харчування, мінімального набору непродовольчих товарів та мінімального набору послуг, необхідних для задоволення основних соціальних і культурних потреб особистості, а також загального рівня середньої заробітної плати, продуктивності праці та рівня зайнятості.

Цією статтею передбачено, що мінімальна заробітна плата встановлюється у розмірі не нижчому від розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Відповідно до статті 10 Закону України «Про оплату праці» розмір мінімальної заробітної плати встановлюється Верховною Радою України за поданням Кабінету Міністрів України не рідше одного разу на рік у законі про Державний бюджет України з урахуванням пропозицій, вироблених шляхом переговорів, представників професійних спілок, роботодавців, які об'єдналися для ведення колективних переговорів і укладення генеральної угоди, та переглядається залежно від зміни розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Профспілка працівників освіти і науки України підтримує рішення Спільного представницького органу об’єднань профспілок на національному рівні, прийняте у квітні минулого року, яким окреслено позицію профспілок щодо підходів визначення розміру мінімальної заробітної плати, виходячи з реалій сьогодення.

При його обчисленні профспілка виходить з домовленостей, досягнутих у Генеральній угоді. Пунктом 2.4 Генугоди передбачено поступове наближення величини мінімальної заробітної плати до 45% середньої заробітної плати.

Однак за останні роки динаміка між цими показниками погіршилася. Для прикладу, у 2010 році мінімальна заробітна плата складала 922 грн., а середня заробітна плата у галузях економіки – 2239 грн., тобто цей показник становив 41,2%. На кінець 2013 року він зменшився до 33,7%, бо мінімальна заробітна плата підвищилася до 1218 грн., а середня в економіці до 3619 грн.

Також враховано сімейну та інвестиційну складові, розмір податку на доходи фізичних осіб відповідно до рішення Конституційного суду України від 22.05.2008 № 10-рп/2008 та ті обставини, що працівник, отримуючи заробіток на рівні мінімальної заробітної плати, має заробити мінімальну пенсію.Враховуючи міжнародний досвід, у складі прожиткового мінімуму вартість продуктів харчування повинна становити 40-45%.

Для його розрахунку взято середньозважену вартість продуктів харчування у фактичних цінах 2013 року на рівні 662,88 грн.

Тому, дотримуючись співвідношення вартості харчування у величині прожиткового мінімуму 45%, його середньозважений розмір для працездатної особи, мав би складати у цінах 2013 року 1473,07 грн (662,88 грн / 45% х 100%).

З урахуванням прогнозних індексів споживчих цін середньозважений розмір прожиткового мінімуму для працездатної особи у 2015 році має становити – 1691,05 грн:

1473,07 х 108,3% (ісц 2014) Х 106,0% (ісц 2015) = 1691,05 грн.

З урахуванням податку на доходи фізичних осіб величина прожиткового мінімуму для працездатної особи на 2015 рік має складати 1887 грн., нижче якої не може бути мінімальна заробітна плата.

За даними Держкомстату за 2012 рік середньомісячні витрати домогосподарств складали 3591,76 грн, з них на охорону здоров’я 3,4% або 121,87 грн.

Тому, з урахуванням індексів споживчих цін на відповідні роки розмір мінімальних середньомісячних витрат одного працюючого на охорону здоров’я у 2015 році складуть не менше 96,97 грн.

(121,87 х 100,5 (ісц 2013) х 108,3 (ісц 2014) х 106,0 (ісц 2015) / 1,45 = 96,97 грн., де 1,45 коефіцієнт, який визначає середню кількість осіб працездатного віку у середньому домогосподарстві).

Мінімальні витрати працівника на утримання дітей у 2015 році становитимуть 731,08 грн. При розрахунку цього значення враховується кількість дітей віком до 6 років, від 6 до 18 років та відповідні розміри прожиткового мінімуму для цих категорій громадян. Також враховано, що найбільш типовою є сім’я, у якій виховується одна дитина. За статистикою таких сімей 76%.

Розрахункова мінімальна величина щомісячного накопичення для реалізації працівником права на житло становить 285,69 грн.

Отже розмір реальної мінімальної заробітної плати без урахування податку на доходи з фізичних осіб має становити – 2804,78 грн.

1691,05 + 96,97 + 731,08 + 285,69 = 2804,78 грн.

Розмір мінімальної заробітної плати, що включає податок на доходи з фізичних осіб, обчислений за узгодженою Сторонами роботодавців та профспілок формулою, становитиме 3199,0 грн.

Саме таку позицію Профспілка відстоює перед Спільним представницьким органом всеукраїнських репрезентативних об’єднань профспілок на національному рівні та у робочій Комісії повноважних представників профспілкової Сторони для ведення переговорів і підготовки пропозицій щодо встановлення розміру мінімальної заробітної плати на 2015 рік.

 

Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки