Шановні відвідувачі нашого Інтернет - сайту!

.....Вітаємо Вас і щиро дякуємо за виявлений інтерес до нашої організації. Дніпропетровська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки є однією з найпотужніших у майже двохмільйонному профспілковому загалі освітян України.

.....Наш обласний комітет Профспілки опікується проблемами правового, соціально – економічного захисту членів профспілки, сприяє задоволенню їх духовних та культурних інтересів, організовує контроль за втіленням в галузі відповідних законів та законодавчих актів. Значна увага приділяється оздоровленню працівників, студентів, членів їх сімей.

.....Будемо раді, якщо інформація нашого сайту стане Вам у пригоді, допоможе вирішити назрілі питання. Закликаємо членів Профспілки до єдності та співпраці і запевняємо, що обласний комітет Профспілки завжди буде стояти на заваді порушень ваших прав і свобод.

Президія обкому Профспілки

Нове у фотоальбомі

Анонси

Вісті з профорганізацій

Профспілковий гімн

Календар свят та подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Контакти

Дніпропетровський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України

49000, м. Дніпро,

просп. Д. Яворницького, 93

Тел./факс: (056) 744-58-55

E-mail: profspilka.dnepr@ua.fm

Пошук

Друкe-mail

1389859899_72Початок нового року – традиційний час для підбиття підсумків та аналізу подій року, що минув.

2013 рік був неоднозначним, досить суперечливим, багатим на різні заходи – суспільні, культурні, політичні, міжнародні. Проте, не зважаючи на фінансово-економічну нестабільність й політичні рухи в державі, Профспілка працівників освіти і науки України не відступила від основної мети своєї діяльності – захист соціально-економічних, трудових прав та духовних інтересів освітян.

За ці 12 місяців профспілка освітян збагатилася на позитивні зрушення, хоч може й не такі глобальні, як розраховували спілчани. Але, аналізуючи те, чого вдалося домогтися, стає зрозумілим, що Профспілка обрала правильний шлях – конструктивно й поступово вирішувати основні актуальні питання. І весь 2013 працювала у форматі відкритого спілкування зі спілчанами, широкого поінформування щодо спільних дій у питаннях створення необхідних умов роботи педагогів, гідної оплати праці й поліпшення якості освіти в цілому.

Основний вектор дій Профспілки у 2013 році був чітко направлений на підвищення суспільного статусу та поліпшення фінансового становища вчителів, вихователів, викладачів та студентів. Адже цілеспрямований соціально-економічний захист педагогів – першочергове завдання для діяльності Профспілки працівників освіти і науки України.

Основним досягненням за рік 2013 стало недопущення зменшення існуючих соціальних гарантій: заробітної плати, надбавок, виплат. Особливо на тлі жорсткої економії та скорочення фінансових витрат на освіту у багатьох країнах світу.

Так, за результатами обговорень Профспілки з Урядом досягнуто домовленостей про недопущення збільшення розриву між І тарифним розрядом ЄТС та мінімальною заробітною платою.

У 2013 році вдалося домогтися прийняття постанови Кабміну, якою передбачено підвищення рівня посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС до 852 гривень та забезпечення перерахунку заробітної плати.

За активної участі Профспілки вперше в Україні наказом Міністерства освіти і науки України затверджено перелік кваліфікаційних характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних працівників навчальних закладів.

Минулого року у Верховній Раді України відбулися парламентські слухання: «Доступність та якість загальної середньої освіти: стан і шляхи поліпшення», на яких було виголошено консолідовану думку Профспілки з питань вирішення актуальних проблем середньої школи.

ЦК Профспілки опрацював та погодив проекти наказів Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Типових штатних нормативів вищих навчальних закладів».

Важливим аспектом роботи у 2013 році були питання освітянського бюджету та недостатнього фінансового забезпечення виплати заробітних плат.

Результатом послідовних дій Профспілки стало виділення Урядом місцевим бюджетам додаткові кошти на суму 2, 06 млрд. гривень виключно на оплату праці.

Профспілка освітян завжди підтримувала інтереси молоді як найбільш прогресивних, активних та мобільних своїх спілчан.

Особливу увагу у 2013 році було приділено обговоренню разом із молоддю проектів закону «Про вищу освіту» в частині забезпечення соціально-економічних прав і гарантій студентської молоді, а також питання інтеграції вищої освіти України в європейський освітній простір. Саме таку мету мав всеукраїнський захід «Студентська навчально-дискусійна платформа», організований ЦК Профспілки працівників освіти і науки України та АПОС.

Усі конструктивні пропозиції, вироблені молоддю, відправлено для детального опрацювання, а найцінніше із них – візьметься до уваги при подальшому розгляді законопроектів.

Протягом усього 2013 року особлива увага приділялася захисту законних прав та інтересів освітян. Правова служба Профспілки брала участь у розробленні та здійсненні державної політики у галузі трудових відносин, оплати праці.

За результатами роботи минулого року фахівцями Правової служби проведено майже десять тисяч перевірок щодо додержання законодавства про працю в установах та закладах освіти і виявлено приблизно дев’ять тисяч порушень законодавства про працю.

Спільними зусиллями юристам Профспілки вдалося усунути понад 3500 порушень з питань оплати праці, надання гарантій і компенсацій, зміни умов праці, надання відпусток, звільнення та переведення тощо.

Також у минулому році постійно продовжувалася робота у проведенні правової експертизи проектів нормативно-правових актів, які стосуються регулювання трудових, соціальних, економічних відносин, здійснення громадського контролю за додержанням законодавства про працю.

Організаційна робота ЦК Профспілки у році, що минув, була спрямована на зміцнення організації, підвищення результативності рішень, прийнятих на засідання виборних профорганів, удосконалення нормативної бази, поширення кращого досвіду у практиці використання територіальних організацій.

Можемо також констатувати, що загальна кількість первинок збільшилася, а кадровий резерв якісно поліпшився.

Рік 2013 став роком усвідомлення того, що зміни неминучі й вимогам часу потрібно не просто слідувати, а змінюватися, розвиватися й зростати професійно. Тому, продовжуючи добрі традиції системи власних профспілкових навчань, було проведено семінари та навчання, які вийшли на новий інформаційний та практичний рівень.

Навчальна діяльність протягом року мала системний характер, відзначалася широким використанням новітніх інтерактивних форм і методів, зі значним методичним супроводом (до кожного з проведених занять було підготовлено методичні посібники, інформаційні матеріали тощо).

Так, у 2013 році відбулися семінари з питань правової, кадрової, інформаційної, міжнародної роботи, навчання членів контрольно-ревізійних комісій, бухгалтерів, наради з головами та заступниками територіальних організацій Профспілки.

Профспілка працівників освіти і науки України значну увагу минулого року приділяла подальшому зростанню духовних інтересів працівників галузі, розвитку культурно-масової роботи, забезпечення активної участі освітянських аматорських колективів у фестивалях, оглядах і конкурсах.

Так, з метою виявлення талановитих, сильних спортсменів у галузі Профспілка започаткувала Всеукраїнський турнір із настільного тенісу серед членів Профспілки та Всеукраїнський турнір із активних шахів. Ці заходи дали початок новим традиціям у організації та мали позитивні відгуки та схвалення серед освітян України.

Оздоровлення та відпочинок дітей – залишається важливим питанням діяльності Профспілки. У 2013 році за організаційно-фінансової участі територіальних ланок Профспілки було оздоровлено понад 154 тисячі дітей освітян. Проведено конкурс-огляд на краще дитяче оздоровлення серед трудових колективів установ та закладів освіти.

Результатом співпраці Профспілки з соціальними партнерами у 2013 році стало збереження мережі санаторно-профілактичних закладів, де оздоровлюються майже 40 тисяч студентів та 5 тисяч педагогів.

Одним із значних здобутків 2013 року є організація та проведення атестації дитячого санаторно-оздоровчого табору ЦК Профспілки «Пуща-Водиця» та відновлення його роботи.

Широке поінформування членів Профспілки, створення позитивного іміджу організації у суспільстві – стало особливо важливим аспектом діяльності Профспілки у 2013 році. Цьому напряму сприяла корпоративна мережа сайтів Профспілки, яка збільшилася і нараховує вже 20 Інтернет-ресурсів в областях, співпраця зі ЗМІ, проведення просвітницьких кампаній, обмін контентом із провідними інформагенціями країни, телевізійними каналами.

Власний сайт ЦК Профспілки за 2013 рік збільшив свою аудиторію, його проглянули понад 400 000 відвідувачів з України, а також США, Італії, Росії, Румунії, Франції, Польщі, Молдови, Німеччини.

У минулому році створено активну базу розсилки у провідні ЗМІ, налагоджено комунікацію з кореспондентськими пунктами у областях для оперативного розповсюдження актуальної інформації про діяльність ЦК Профспілки працівників освіти і науки України.

Профспілка працівників науки та освіти України продовжила шлях розвитку та утвердження міжнародних відносин та співпраці.

Зокрема, у 2013 році було підписано Договір про співробітництво між Федерацією профспілок працівників туризму, торгівлі, приватних охоронних підприємств, соціальних працівників Риму, об’єднаннями Федерації італійських профспілок.

Профспілка також розпочала співпрацю з проектом технічної допомоги ЄС Twinning щодо застосування системи та критеріїв забезпечення якості освіти.

У рамках міжнародної співпраці у 2013 році проводилися семінари та круглі столи. Так, спільно з Міжнародною організацією праці Профспілка організувала семінар «Захист прав працюючих мігрантів: роль і можливості профспілок» щодо вивчення питання підняття рівня захисту спілчан-мігрантів.

Українсько-польський круглий стіл «Діяльність профспілок в умовах економічної кризи» було організовано у Львові, де відбувся обмін думками щодо шляхів і напрямів діяльності профспілок в умовах економічної кризи.

Наприкінці 2013 року Профспілка працівників освіти і науки України провела спільний українсько-французький семінар, де сторони обговорили питання забезпечення якісної освіти в Україні та Франції. А напередодні Всесвітнього дня вчителя Профспілка приєдналася до кампанії «Єдність заради якісної освіти – якісна освіта для кращого життя», започаткованої Інтернаціоналом Освіти, який буде проходити до жовтня 2014 року.

2013 рік став роком нових знань, досвіду, переосмислення життєвих цінностей та позицій. Всі питання Профспілка вирішувала за круглим столом, у конструктивному соціальному діалозі з владою, соціальними партнерами.

 

Бюро президії ЦК Профспілки працівників освіти і науки України