Шановні відвідувачі нашого Інтернет - сайту!

.....Вітаємо Вас і щиро дякуємо за виявлений інтерес до нашої організації. Дніпропетровська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки є однією з найпотужніших у майже двохмільйонному профспілковому загалі освітян України.

.....Наш обласний комітет Профспілки опікується проблемами правового, соціально – економічного захисту членів профспілки, сприяє задоволенню їх духовних та культурних інтересів, організовує контроль за втіленням в галузі відповідних законів та законодавчих актів. Значна увага приділяється оздоровленню працівників, студентів, членів їх сімей.

.....Будемо раді, якщо інформація нашого сайту стане Вам у пригоді, допоможе вирішити назрілі питання. Закликаємо членів Профспілки до єдності та співпраці і запевняємо, що обласний комітет Профспілки завжди буде стояти на заваді порушень ваших прав і свобод.

Президія обкому Профспілки

Нове у фотоальбомі

Анонси

Вісті з профорганізацій

Профспілковий гімн

Календар свят та подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Контакти

Дніпропетровський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України

49000, м. Дніпро,

просп. Д. Яворницького, 93

Тел./факс: (056) 744-58-55

E-mail: profspilka.dnepr@ua.fm

Пошук

Друкe-mail

1379072396_3h7wba2uk8g1. Чи може провадитись оплата праці науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів III-IV рівнів акредитації, які працюють за сумісництвом у позашкільних навчальних закладах на таких педагогічних посадах, як керівники гуртків, за ставками погодинної оплати, передбаченими додатком 16 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 № 557 ? Чи надається таким працівникам щорічна відпустка на роботі за сумісництвом ?

Відповідно до пункту 73 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, погодинна оплата педагогічних працівників у навчальних закладах допускається при оплаті за години заміщення тимчасово відсутніх у зв’язку з хворобою або з інших причин вчителів, вихователів, викладачів тощо, яке тривало не більше двох місяців, а також при оплаті працівників підприємств, організацій та установ, які залучаються для педагогічної роботи.

Розмір погодинної оплати визначається шляхом ділення місячної тарифної ставки, встановленої за відповідною посадою, на середньомісячну норму годин календарного року, передбачену за цими посадами педагогічних працівників.

Крім того, розміри погодинної оплата праці затверджені в додатку 16 до наказу Міністерства освіти і науки України від 26.09.2005 р. № 557 для їх застосування при оплаті праці працівників усіх галузей економіки, в тому числі за проведення навчальних занять з учнями усіх категорій, а саме: для професора - 5,04, для доктор наук - 3,99, для доцента або кандидата наук - 3,40, для осіб, які не мають наукового ступеня - 2,85 відсотків посадового окладу (ставки) працівника I тарифного розряду, який на даний час становить 852 гривні.

 

Тож обмежень щодо застосування погодинної оплати праці за проведення навчальних занять з учнями позашкільних навчальних закладів у розмірах, передбачених додатком 16 до наказу Міністерства освіти і науки України № 557, не встановлено.

У випадках, коли роботу керівників гуртків, секцій тощо, в тому числі наукових гуртків, в позашкільних навчальних закладах виконують залучені з вищих навчальних закладів науково-педагогічні працівники в обсязі до 240 годин на рік з погодинною оплатою праці, яка не вважається сумісництвом (п.3 Переліку робіт, які не є сумісництвом, затвердженого наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28.06.1993 р. № 43 «Про затвердження Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій»), така робота може оплачуватися як за годинними ставками, визначеними, виходячи із розміру місячної тарифної ставки, так і за ставками, затвердженими в додатку № 16 до наказу Міністерства освіти і науки № 557.

Якщо оплата праці працівників здійснюється за розмірами погодинної оплати праці, визначеними в додатку 16 до наказу № 557, то компенсація за невикористану відпустку не виплачується, оскільки пунктом 1 примітки до цього додатку встановлено, що ставки погодинної оплати включають оплату за дні відпустки.

Але відповідно до вимог Закону України «Про відпустки» відпустка має надаватися пропорційно відпрацьованому робочому року, який відлічується з дня укладення трудового договору, виходячи з установленої законодавством тривалості відпустки без її оплати, оскільки вона вже врахована при оплаті праці.

Відповідно до статті 3 цього закону у разі звільнення працівника у зв'язку із закінченням строку трудового договору невикористана відпустка може за його бажанням надаватися й тоді, коли час відпустки повністю або частково перевищує строк трудового договору. У такому випадку чинність трудового договору продовжується до закінчення відпустки.

Працівники реалізують право на працю шляхом укладення трудового договору про роботу на підприємстві, в установі, організації або з фізичною особою. Статтею 21 КЗпП України установлено, що трудовий договір є угода між працівником і власником підприємства, установи, організації або уповноваженим ним органом чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядкові, а власник підприємства, установи, організації або уповноважений ним орган чи фізична особа зобов'язується виплачувати працівникові заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою сторін.

 

2. Як і де фіксується відпрацювання робочого часу вчителями початкових класів, якщо перерва між уроками триває не 20, а 15 хвилин ?

Пунктом 64 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.1993 р. № 102, установлено, що ставки заробітної плати педагогічних працівників встановлюються виходячи із затрат робочого часу в астрономічних годинах (60 хвилин). Короткі перерви, передбачені між уроками, заняттями, лекціями є робочим часом педагогічного працівника. Тривалість уроків і перерв встановлюється відповідно до положення про навчальний заклад. Скорочення тривалості уроку не є підставою для зменшення норми часу, що передбачається на вивчення предмета і не є підставою для зменшення норми часу для оплати в розрізі чверті, півріччя, року.

Відповідно до п.43 Положення про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р. № 778, тривалість уроків у 1-х классах становить 35 хвилин. Пунктом 46 Положення передбачено, що тривалість перерв між уроками встановлюється з урахуванням потреби в організації активного відпочинку і харчування учнів, але не менш як 10 хвилин, великої перерви (після другого або третього уроку) - 20 хвилин.

Тому не є правомірним установлення тривалості великої перерви для учнів школи впродовж 15 хвилин.

Слід також зазначити, що виходячи із положень ст. 25 Закону України «Про загальну середню освіту» часом, призначеним для здійснення навчально-виховного процесу, є педагогічне навантаження вчителя загальноосвітнього навчального закладу, яке включає 18 тижневих на тарифну ставку, а також інші види педагогічної діяльності, як то: класне керівництво, перевірка зошитів, завідування майстернями, навчальними кабінетами, навчально-дослідними ділянками, виконання яких не унормовано тривалістю робочого часу. За виконання цих видів педагогічної роботи встановлюються доплати у відсотках залежно від розміру тарифної ставки вчителя. Робочим часом ці види робіт не регламентуються.

Навчальні заняття (уроки) з учнями здійснюються за розкладом, яким в окремі дні тижня може не передбачатися їх проведення. Водночас ці дні не вважаються вихідними, оскільки впродовж цього часу вчителі залучаються до інших видів організаційно-педагогічної роботи, проведення педрад, відвідування учнів, займаються підготовкою до навчальних занять, плануванням роботи тощо, які є складовими здійснення навчально-виховного процесу.

Стосовно обліку робочого часу вчителів, то він здійснюється відповідно до вимог первинної облікової документації зі статистики праці, а саме Табеля обліку використання робочого часу, типова форма якого затверджена наказом Державного комітету статистики України від 5 грудня 2008 року № 489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці» (форма П-5). При заповненні табеля застосовуються відмітки про явки та неявки за числами місяця (годин) умовними позначеннями за буквеними та цифровими кодами. При цьому години роботи позначаються позначкою «Р».

Відмітка про щоденну тривалість відпрацьованого робочого часу в табелі обліку робочого часу не передбачається. Встановлено лише її місячний обсяг, який для вчителів має відповідати обсягу тижневого навантаження, встановленого при тарифікації.

Тобто розклад навчальних занять (уроків) учителів не може бути підставою для занесення до табеля даних про використаний вчителем на здійснення навчально-виховного процесу робочий час.

Варто також зазначити, що приміткою 2 до форми П-5 Табеля обліку використання робочого часу передбачено, що ця форма носить рекомендаційний характер і складається із мінімальної кількості показників, необхідних для заповнення форм державних статистичних спостережень. При необхідності форма може бути доповнена іншими необхідними для обліку показниками.

 

 

Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки