Шановні відвідувачі нашого Інтернет - сайту!

.....Вітаємо Вас і щиро дякуємо за виявлений інтерес до нашої організації. Дніпропетровська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки є однією з найпотужніших у майже двохмільйонному профспілковому загалі освітян України.

.....Наш обласний комітет Профспілки опікується проблемами правового, соціально – економічного захисту членів профспілки, сприяє задоволенню їх духовних та культурних інтересів, організовує контроль за втіленням в галузі відповідних законів та законодавчих актів. Значна увага приділяється оздоровленню працівників, студентів, членів їх сімей.

.....Будемо раді, якщо інформація нашого сайту стане Вам у пригоді, допоможе вирішити назрілі питання. Закликаємо членів Профспілки до єдності та співпраці і запевняємо, що обласний комітет Профспілки завжди буде стояти на заваді порушень ваших прав і свобод.

Президія обкому Профспілки

Нове у фотоальбомі

Анонси

Вісті з профорганізацій

Профспілковий гімн

Календар свят та подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Контакти

Дніпропетровський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України

49000, м. Дніпро,

просп. Д. Яворницького, 93

Тел./факс: (056) 744-58-55

E-mail: profspilka.dnepr@ua.fm

Пошук

Друкe-mail

1521747907_img_1549Через особливості в організації навчального процесу в педагогічних училищах, коледжах порівняно з іншими вищими навчальними закладами I-II рівнів акредитації умови оплати праці педагогічних працівників мають відмінності від оплати праці викладачів вищих навчальних закладів відповідного рівня акредитації, що здійснюють підготовку за іншими напрямами та спеціальностями.

 

Ці відмінності передбачені зокрема положеннями абзацу другого підпункту «а» пункту 64 та пункту 68 Інструкції про порядок обчислення заробітної плати працівників освіти, затвердженої наказом Міністерства освіти України від 15.04.93 № 102, і полягають у тому, що ставка заробітної плати викладачам педучилищ встановлюється за 3 години педагогічної роботи на день (18 годин – на тиждень), а місячна заробітна плата визначається, виходячи з тижневого навантаження. Встановлена при тарифікації заробітна плата виплачується щомісячно незалежно від кількості тижнів і робочих днів у різні місяці року.

Положення цього пункту щодо визначення заробітної плати викладачів виходячи із тижневого, а не річного навантаження, застосовуються також у педагогічних коледжах.

Викладачам інших ВНЗ I-II рівнів акредитації ставка заробітної плати виплачується виходячи з річного навантаження 720 годин, умови оплати праці педагогічних працівників яких виокремлено у підрозділі «Вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації та професійно-технічні навчальні заклади (крім педагогічних училищ)» розділу «Б» цієї Інструкції.

Тому, неробочі та святкові дні не впливають на обсяг навчального навантаження та оплату праці викладачів педагогічних училищ та коледжів. Заробітна плата за місяць, в якому були святкові чи неробочі дні продовж робочого тижня, виплачується в розмірах, визначених тарифікацією. Освоєння навчальної програми з предметів, які згідно з розкладом припадають на святковий чи неробочий день, має забезпечуватись за рахунок інтенсифікації навчального процесу, ущільнення часу на вивчення відповідних предметів та програм тощо.

Положеннями пунктів 78-81 та 87-89 регулюються питання коригування навчального навантаження, а також обчислення у зв’язку із цим заробітної плати викладачам вищих навчальних закладів I-II рівнів акредитації, які готують фахівців за іншими, крім педагогічного, напрямами, про що свідчить назва розділу: «Вищі навчальні заклади I-II рівнів акредитації та професійно-технічні навчальні заклади (крім педагогічних училищ)».

Згідно з п.79 цього розділу у випадках, коли викладачі відповідно до чинного законодавства або з незалежних від них причин звільняються від навчальних занять (відпустка, відрядження, тимчасова непрацездатність, відволікання учнів на сільгоспроботи, зимові канікули тощо), встановлений їм обсяг річного навантаження зменшується на 1/10 частину за кожний повний місяць відсутності на роботі або відсутності занять із зазначених причин. За неповний місяць навантаження зменшується виходячи з відповідної кількості робочих днів.

Встановлена викладачам на початку навчального року середня місячна заробітна плата в зазначених випадках зменшуватись не повинна. Години викладацької роботи, виконані протягом навчального року понад зменшене річне навантаження, оплачуються додатково за годинними ставками після виконання зменшеного навчального навантаження. Ця оплата провадиться щомісячно або в кінці навчального року.

Зменшення навчального навантаження не проводиться за час відрядження викладача для проведення навчальних занять в іншій місцевості (наприклад, у філіалі навчального закладу), а також за час відпустки.

Тож встановлене викладачам таких вищих навчальних закладів педагогічне навантаження має бути скориговане, тобто зменшене на кількість годин, що припадають на святкові дні впродовж навчального року. При цьому оплата праці провадиться, виходячи із середньомісячної заробітної плати, встановленої при тарифікації. За години викладацької роботи, проведені понад зменшене навчальне навантаження, здійснюється додаткова оплата за годинними ставками.

Діючими раніше нормативно-правовими актами, зокрема інструкцією про порядок обчислення заробітної плати працівників вищих та середніх спеціальних навчальних закладів Міністерства вищої та середньої спеціальної освіти колишнього СРСР передбачалася норма, згідно з якою навчальне навантаження не повинно було плануватися на загальновихідні чи святкові дні. Відповідною інструкцією Мінвузу колишньої УРСР в навчальне навантаження не включалися години навчальних занять, що співпадали з святковими днями.

У загальноосвітніх навчальних закладах, педагогічних училищах, підпорядкованих Міносвіти СРСР та УРСР, непрочитані уроки через святкові та неробочі дні не впливали на розмір заробітної плати вчителів та викладачів.

З метою забезпечення єдиних підходів до умов оплати праці педагогічних працівників навчальних закладів України Інструкцією № 102, погодженою з Міністерством праці України, Міністерством фінансів України та ЦК Профспілки працівників освіти і науки України, яка запроваджена з 1 січня 1993 року, норма щодо заборони планування навчального навантаження на святкові і неробочі дні, не передбачається.

 

Управління соціально-економічного захисту ЦК Профспілки