Шановні відвідувачі нашого Інтернет - сайту!

.....Вітаємо Вас і щиро дякуємо за виявлений інтерес до нашої організації. Дніпропетровська обласна організація Профспілки працівників освіти і науки є однією з найпотужніших у майже двохмільйонному профспілковому загалі освітян України.

.....Наш обласний комітет Профспілки опікується проблемами правового, соціально – економічного захисту членів профспілки, сприяє задоволенню їх духовних та культурних інтересів, організовує контроль за втіленням в галузі відповідних законів та законодавчих актів. Значна увага приділяється оздоровленню працівників, студентів, членів їх сімей.

.....Будемо раді, якщо інформація нашого сайту стане Вам у пригоді, допоможе вирішити назрілі питання. Закликаємо членів Профспілки до єдності та співпраці і запевняємо, що обласний комітет Профспілки завжди буде стояти на заваді порушень ваших прав і свобод.

Президія обкому Профспілки

Нове у фотоальбомі

Анонси

Вісті з профорганізацій

Профспілковий гімн

Календар свят та подій

Календар свят і подій. Листівки, вітання та побажання

Контакти

Дніпропетровський обласний комітет Профспілки працівників освіти і науки України

49000, м. Дніпро,

просп. Д. Яворницького, 93

Тел./факс: (056) 744-58-55

E-mail: profspilka.dnepr@ua.fm

Пошук

Друкe-mail

fpy_001016_1009Щорічно 7 жовтня світова та українська спільнота відзначають Всесвітній день дій за гідну працю, встановлений в 2008 році за ініціативою Міжнародної конфедерації профспілок. У цей день трудящі всього світу за підтримки державних органів влади проводять заходи, спрямовані на популяризацію гідної (високопродуктивної) праці, яка гарантує належний рівень оплати в умовах свободи та недискримінації, як основи достойного соціально-економічного розвитку держави. Ці та інші принципи закріплені у загальній програмі Міжнародної організації праці «Гідна праця для всіх», прийнятій ще у 1999 році.

Водночас, Генеральна Асамблея ООН своєю резолюцією, прийнятою 22 грудня 1992 року, оголосила 17 жовтня Міжнародним днем боротьби за ліквідацію бідності та закликала всі держави присвячувати цей День пропаганді і проведенню заходів, пов’язаних з ліквідацією злиднів та бідності.

Викорінення бідності, боротьба з нерівністю та захист прав кожної людини є ціллю №1 Цілей сталого розвитку (2015–2030), затверджених на Саміті ООН у вересні 2015 року.

Скорочення бідності та посилення соціальної єдності, впровадження в Україні європейських стандартів життя та вихід України на провідні позиції у світі задекларовано у стратегічних програмних документах країни – Стратегії сталого розвитку «Україна–2020» та Угоді про Асоціацію між Україною та ЄС.

Проте, на жаль, прийняття зазначених документів не призвело до бажаних результатів. Так, лише за останні три роки український ринок праці втратив понад 2 млн осіб. Наразі в Україні на одне робоче місце претендують 43 безробітних. Кількість зайнятих у неформальному секторі економіки у І кварталі 2016 року становила 3,8 млн осіб, або 23,4% від загальної кількості зайнятого населення. Падіння реальної зарплати тільки у 2014–2015 роках склало 74,6%. При цьому майже кожен п’ятий працюючий є бідним.

Сьогодні соціальні партнери демонструють суспільству свою налаштованість на спільні дії задля скорочення масштабів бідності, забезпечення повної, продуктивної, безпечної зайнятості з гідною оплатою праці. Саме такими є основні цілі і завдання підписаних 7 квітня 2016 року Меморандуму про взаєморозуміння щодо реалізації Програми Гідної праці МОП для України на період 2016–2019 років та 23 серпня 2016 року Генеральної угоди про регулювання основних принципів і норм реалізації соціально-економічної політики і трудових відносин в Україні на 2016–2017 роки.

На переконання Федерації профспілок України, гідна праця сприяє як самовдосконаленню і розвитку творчих здібностей людини, так і підвищенню соціальних стандартів життя широких верств населення та країни в цілому.

Головні завдання, над якими послідовно працює Федерація профспілок України, – створення і збереження нових робочих місць, підвищення гарантій в оплаті праці, погашення заборгованості з виплати заробітної плати, створення безпечних умов праці, захист працівників від усіх форм дискримінації. І сьогодні, в цей кризовий період, на думку профспілок, гідна праця є наріжним каменем у справі подолання бідності, а соціальний діалог – запорукою суспільного спокою та злагоди у країні.

Найбільш чутливим для українських працівників стало питання щодо вдосконалення системи оплати праці, яке є вирішальним у сфері соціально-економічних відносин не тільки тому, що стосується інтересів основної частини населення країни, але й у зв'язку з тим, що впливає на розвиток і майбутнє економічних реформ у державі.

Зважаючи на зазначене, а також на необхідні першочергові заходи у сфері відновлення купівельної спроможності населення, визначені у щорічному посланні Президента України до Верховної Ради України,

Президія Федерації профспілок України закликає:

Верховну Раду України – прийняти закони України у сфері оплати праці (№№ 2533, 3438, 4900, 4900-1).

Президента України – підтримати профспілкові законодавчі ініціативи, направлені на захист соціально-економічних прав працівників, зокрема щодо:

- кардинального підвищення заробітної плати в умовах зростання цін і тарифів;

- запровадження галузевих підвищувальних коефіцієнтів до мінімальної заробітної плати в небюджетній сфері;

- забезпечення своєчасної виплати заробітної плати.

Уряд та роботодавців:

- прискорити структурно-технологічну перебудову реального сектору економіки з метою підвищення продуктивності праці та забезпечення таких соціально-економічних умов життя громадян, які б відповідали європейським стандартам;

- створити нові сучасні безпечні та модернізувати існуючі робочі місця з метою скорочення рівня безробіття серед економічно активного населення, у тому числі серед молоді;

- активізувати роботу робочих груп з реформування системи оплати праці та з опрацювання пропозицій щодо перегляду ціни на природний газ, встановлення її на економічно обґрунтованому рівні;

- підвищити рівень заробітних плат працівників, зокрема за рахунок зменшення ставки ЄСВ з метою підтриманя платоспроможності населення в умовах зростання ціни на газ і тарифів на житлово-комунальні послуги;

- повернути працівникам заборговану заробітну плату та не допускати утворення нових зарплатних боргів.

Профспілкові організації – на всіх рівнях посилити колективно-договірну роботу з роботодавцями стосовно підвищення заробітних плат працівникам.

Також ФПУ закликає громадськість та владу шляхом організації публічних заходів, інформаційних акцій взяти участь у відзначенні Дня дій за гідну працю з метою привернення уваги до необхідності спільного створення в Україні гідних умов життя.

Переконані, що спільні зусилля Президента України, Прем’єр-міністра України, Верховної Ради України та соціальних партнерів сприятимуть вирішенню найгостріших соціально-економічних питань, зокрема збереженню та створенню робочих місць, підвищенню їхньої якості та безпеки, рівня заробітної плати та своєчасності її виплати, імплементації норм нової Генеральної угоди до колективних угод і договорів усіх рівнів.

 

Президія Федерації профспілок України

 

Додаток 2

до постанови Президії ФПУ

від 30.09.2016 № П-4-8