Друк

З текстом можна ознайомитись тут:

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

ЛИСТ

від 07.11.2012 р. N 1/11-17346

Щодо встановлення посадового окладу працівникам, які не проходили атестації

<...> Щодо встановлення тарифних розрядів педагогічним працівникам коледжу, які мають науковий ступінь та вчене звання, проте не проходили атестації як педагогічні працівники, <...> повідомляємо про наступне.

Відповідно до Переліку посад наукових та науково-педагогічних працівників, який затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 14.06.2000 р. N 963, посади викладачів вищих навчальних закладів I - II рівнів акредитації (у цьому випадку - коледжу) є педагогічними.

Згідно зі статтею 54 Закону України "Про освіту" всі педагогічні працівники, у тому числі й ті, які працюють у вищих навчальних закладах III - IV рівнів акредитації, підлягають атестації. За результатами атестації визначаються відповідність працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюються категорії, педагогічні звання.

На даний момент атестація педагогічних працівників здійснюється відповідно до Типового положення про атестацію педагогічних працівників (із змінами), що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 06.10.2010 р. N 930.

У випадку якщо працівник із вченим званням та науковим ступенем ніколи не працював на посаді педагогічного працівника, жодного разу не проходив атестацію, за результатами якої йому могла бути встановлена певна категорія, при прийнятті на посаду викладача вищого навчального закладу I - II рівнів акредитації йому встановлюється посадовий оклад як викладачу без категорії. При цьому у випадку, якщо його діяльність за профілем збігається з наявним науковим ступенем та вченим званням, такому працівнику за рішенням керівника навчального закладу встановлюються відповідні доплати.

Відповідно до пункту 1.8 раніше вказаного Типового положення такий працівник може пройти позачергову атестацію. Позачергова атестація проводиться за заявою працівника з метою підвищення кваліфікаційної категорії (тарифного розряду) або за поданням керівника чи педагогічної ради навчального закладу з метою присвоєння працівнику кваліфікаційної категорії, педагогічного звання та у разі зниження ним рівня професійної діяльності. Позачергова атестація з метою підвищення кваліфікаційної категорії може проводитися не раніш як через два роки після присвоєння попередньої.

 

Заступник Міністра -
керівник апарату

П. Куліков


 

© ТОВ "Інформаційно-аналітичний центр "ЛІГА", 2013
© ТОВ "ЛІГА ЗАКОН", 2013

 

 

Fashion Journal