Друк

dmk_000217of_6У грудні 2016р. на спільному засіданні колегії при департаменті з гуманітарних питань Кам`янської міської ради та V пленуму Кам`янської міської організації Профспілки працівників освіти і науки України були підведені підсумки виконання Угоди за 2011-2016р.р. та узгоджені всі позиції співпраці на майбутні 5 років, уклавши нову Угоду по забезпеченню економічного та соціального розвитку галузі та захисту прав працівників міста.

Спільним рішенням визнали, що через укладену Угоду та колективні договори унеможливлюється створення критичних ситуацій в трудових правовідносинах та запобігає виникненню як колективних, так і індивідуальних трудових спорів.

Норми і положення цих документів сприяли виконанню чинного трудового законодавства, законодавства про оплату праці, про охорону праці, законодавства про відпустки тощо, і, в цілому, взаємній відповідальності сторін за додержанням прийнятих взаємних зобов’язань.

 

Необхідно відмітити, що результатом тісної співпраці та постійного діалогу між соціальними партнерами, напруженої правозахисної діяльності всіх організаційних ланок, міського комітету Профспілки та первинних профспілкових організацій навчальних закладів, стало повернення Верховною Радою України урядового законопроекту «Про освіту» на доопрацювання Кабміну (зібрано 3914 підписів освітян міста), тим самим не допущено скорочення на 3% чисельності працівників освіти. Спільними зусиллями досягли виділення додаткових коштів по галузі освіти, збереження протягом року існуючої системи основної і додаткової оплати праці працівників освіти. Уникнуто масових відпусток без збереження заробітної плати, управлінням освіти і науки забезпечено своєчасну виплату заробітної плати двома частинами, відбулося певне її зростання. Виконані законодавчі гарантії педагогічним працівникам та іншим категоріям спеціалістів галузі стосовно виплати надбавок за вислугу років, допомоги на оздоровлення при наданні щорічної основної відпустки. У листопаді 2016р. згідно рішення президії МК КМО ППОІНУ направлено всім 42 депутатам міськради листи по проекту змін до бюджету 2016р. з підписами працівників закладів освіти відповідних округів.

 

Результатом узгоджених дій сторін Угоди стала низка спільних листів до органів влади всіх рівнів щодо необхідності забезпечити своєчасне і повне фінансування оплати праці, виплати винагороди за сумлінну працю та зразкове виконання службових обов’язків, виплат на охорону праці, оплату праці освітян тощо.

 

Міським комітетом Профспілки забезпечено постійний громадський контроль, а управлінням освіти і науки, а потім і департаментом з гуманітарних питань – відомчий контроль за додержанням чинного законодавства, наказів, інструкцій та інших нормативних документів Міністерства освіти і науки України з питань трудового законодавства, оплати праці, охорони праці, створення здорових і безпечних умов праці.

 

У практику роботи міської організації Профспілки працівників освіти і науки України разом із соціальним партнером впроваджено спільні перевірки та вивчення в закладах освіти окремих питань з охорони праці, оплати праці, спільний розгляд заяв і звернень освітян безпосередньо у навчальних закладах.

 

На засіданні було рекомендовано керівникам та головам первинок провести відповідну колдоговірну кампанію з аналізом виконання колективних договорів.

 

На виконання спільного рішення колегії та пленуму протягом січня-лютого 2017р. в усіх навчальних закладах проведені загальні збори трудових колективів, де укладені нові колективні договори.

 

Наступним кроком було подання усіма адміністраціями закладів освіти міста колдоговорів на експертизу до міського комітету Профспілки для перевірки на відповідність Галузевій, обласній та міській угодам.

 

У Кам`янському (колишній Дніпродзержинськ) угоди між органом управління освітою та міським комітетом Профспілки укладаються з 1991року , а, починаючи з 1993р. при отриманні господарської та фінансової самостійності, колективні договори укладаються і в кожній освітянській установі.

 

Досвід укладання колективних договорів в кожному закладі, постійний контроль за їх виконанням, довів доцільність ретельної підготовки та оформлення цих документів.

 

У додатках, а їх чисельність іноді сягає 20 і більше, передбачені конкретні шляхи виконання положень колективного договору та джерела фінансування додаткових пільг, які можна проконтролювати, керуючись штатним розписом, планами асигнувань і кошторисами, якими визначено фонд оплати праці і відповідно економію.

 

У зв`язку зі змінами в оплаті праці освітян з січня 2017р. виникають і нові невирішені проблеми, пов`язані з тим, що за результатами двох постанов Кабінету Міністрів України певним категоріям працівників за Єдиною тарифною сіткою ознаменується подвійне підвищення посадових окладів. Ідеться про педагогів шкіл, яким з 01.01.2017 р. одночасно з підвищенням «базового розміру» тарифного розряду підвищено і тарифні розряди.

Необхідність оплати за повну виконану норму не нижче 3200 грн. згідно Закону України «Про Державний бюджет України» гостро ставить проблему «зрівнялівки» у працівників дошкілля та позашкілля. Ось тут і робота правозахисного напрямку для профлідерів і освітянської спільноти в цілому. Тому єднаємося і сподіваємося на солідарні дії профспілкових організацій усіх рівнів.

 

Голова Кам`янської міської

організації Профспілки працівників

освіти і науки України НЕБОСЕНКО І.П.

dmk_010217_5

dmr_020217_6

 

 

Fashion Journal